Nová vyhláška č. 284/2022 Sb.: Co potřebujete vědět o rozšířené povinnosti kontroly klimatizace

Úvod
V současné době, kdy se klade velký důraz na efektivitu a udržitelnost v oblasti klimatizace, přichází nová vyhláška č. 284/2022 Sb.. Vyhláška se zaměřuje na zvýšení efektivity klimatizačních a větracích systémů a přináší s sebou nové povinnosti pro majitele nemovitostí. V následujících odstavcích se podrobněji zaměříme na specifické požadavky, které vyhláška stanovuje, včetně termínů pro kontrolu systémů klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání a potenciálních sankcí za nedodržení těchto pravidel.

Detailní povinnosti a termíny podle vyhlášky č. 284/2022 Sb.
Vyhláška č. 284/2022 Sb. jasně specifikuje, že kontrola systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od jeho uvedení. Pro již provozované systémy vytápění, nebo pro kombinované systémy vytápění a větrání, vyžaduje vyhláška pravidelnou kontrolu jednou za 5 let. A to u budov s chladícím výkonem větším jak 70 kW.

Sankce za nedodržení vyhlášky
Pro ty, kteří neprovedou požadovanou kontrolu, může Státní energetická inspekce uložit pokutu až do výše 200.000 Kč, dle §12 zákona 406/2000 Sb. Toto opatření zdůrazňuje vážnost a důležitost dodržování pravidel stanovených vyhláškou pro všechny majitele nemovitostí.

Povinnost předložení výsledků kontroly
Další důležitou povinností, kterou vyhláška uvádí, je, že majitelé nemovitostí nebo SVJ mají povinnost na vyžádání předložit zprávu o kontrole Ministerstvu průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekci. Tímto se zajišťuje transparentnost a možnost dohledu nad dodržováním stanovených pravidel.

Kdo smí provádět kontroly a revize?
Podle vyhlášky č. 284/2022 Sb. a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, kontroly a revize systémů vytápění mohou provádět pouze osoby s příslušným energetickým specializací nebo s oprávněním podle § 6a odst. 4 písm. b) zákona. My jakožto AirProject group s.r.o. splňujeme tyto předpoklady díky svému týmu certifikovaných energetických specialistů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti potřebné k provedení důkladných a spolehlivých kontrol.

Rádi Vám uděláme cenovou nabídku na kontrolu dle vyhlášky.

Nová vyhláška č. 38/2022 Sb.: Co potřebujete vědět o rozšířené povinnosti kontroly vytápění

Úvod
V současné době, kdy se klade velký důraz na efektivitu a udržitelnost v oblasti vytápění, přichází vyhláška č. 38/2022 Sb. jako klíčový nástroj pro dosažení těchto cílů. Vyhláška se zaměřuje na zvýšení efektivity vytápěcích systémů a přináší s sebou nové povinnosti pro majitele nemovitostí. V následujících odstavcích se podrobněji zaměříme na specifické požadavky, které vyhláška stanovuje, včetně termínů pro kontrolu systémů vytápění a potenciálních sankcí za nedodržení těchto pravidel.

Detailní povinnosti a termíny podle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
Vyhláška č. 38/2022 Sb. jasně specifikuje, že kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od jeho uvedení. Pro již provozované systémy vytápění, nebo pro kombinované systémy vytápění a větrání, vyžaduje vyhláška pravidelnou kontrolu jednou za 5 let. A to u budov s topným výkonem větším jak 70 kW.

Sankce za nedodržení vyhlášky
Pro ty, kteří neprovedou požadovanou kontrolu, může Státní energetická inspekce uložit pokutu až do výše 200.000 Kč, dle §12 zákona 406/2000 Sb. Toto opatření zdůrazňuje vážnost a důležitost dodržování pravidel stanovených vyhláškou pro všechny majitele nemovitostí.

Povinnost předložení výsledků kontroly
Další důležitou povinností, kterou vyhláška uvádí, je, že majitelé nemovitostí nebo SVJ mají povinnost na vyžádání předložit zprávu o kontrole Ministerstvu průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekci. Tímto se zajišťuje transparentnost a možnost dohledu nad dodržováním stanovených pravidel.

Kdo smí provádět kontroly a revize?
Podle vyhlášky č. 38/2022 Sb. a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, kontroly a revize systémů vytápění mohou provádět pouze osoby s příslušným energetickým specializací nebo s oprávněním podle § 6a odst. 4 písm. b) zákona. My jakožto AirProject group s.r.o. splňujeme tyto předpoklady díky svému týmu certifikovaných energetických specialistů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti potřebné k provedení důkladných a spolehlivých kontrol.

Rádi Vám uděláme cenovou nabídku na kontrolu dle vyhlášky.

Filtry do rekuperační jednotky

Filtry do rekuperačních jednotky

Filtrace atmosférického vzduchu představuje základní, avšak zásadní operaci v procesu ochrany vnitřního ovzduší rodinných domů před škodlivými tuhými a kapalnými znečišťujícími látkami. Právě čistota vzduchu má bezprostřední vliv na zdraví, výkonnost a celkovou spokojenost obyvatel domácnosti, kteří ve vnitřních prostorách tráví až 90 % svého času.

Význam filtrace pro kvalitu ovzduší

V moderních stavebních objektech, včetně rodinných domů, se setkáváme s pokročilými systémy pro nucené větrání. Tyto systémy nejenže zajišťují potřebnou výměnu vzduchu a udržují příjemné vnitřní klima, ale díky integrovaným filtrům také efektivně odstraňují široké spektrum znečišťujících látek z vnějšího prostředí. Významnou roli zde hraje i rekuperace tepla, která přispívá k energetické efektivitě celého systému.

Znečišťující látky v ovzduší

Znečištění atmosférického vzduchu zahrnuje široké spektrum látek, od tuhých částic jako jsou prach, popílek, aerosoly a dým, až po mikroorganismy jako bakterie, viry a plísně. Velikost a charakteristika těchto částic mají přímý dopad na jejich schopnost proniknout do dýchacího systému člověka a ovlivnit tak jeho zdraví.

Klasifikace filtrů a zachycované nečistoty

Filtry lze klasifikovat podle jejich schopnosti odstraňovat určité velikosti částic z vzduchu. V tabulce níže jsou uvedeny různé třídy filtrů, jejich typické použití a typy nečistot, které jsou schopny zachytit.

Třída filtru

Typické použití

Zachytávané nečistoty

G1–G4 (hrubé)

Ochrana výměníků, zvlhčovačů a ventilačních systémů

Velké částice prachu, pyl

M5–M6 (střední)

Větrací a klimatizační systémy pro školy, kanceláře

Saze, olejová mlha, částečně bakterie a výtrusy

F7–F9 (jemné)

Laboratoře, nemocniční pokoje, kuchyně

Bakterie, výtrusy, saze, olejová mlha, tabákový kouř


Specifika zachycovaných nečistot

 • Viry (0,005–0,1 μm): Pro jejich odstranění jsou obvykle nutné filtry s vysokou účinností, jako jsou HEPA filtry (třída H13–H14) nebo vyšší.
 • Bakterie (0,2–20 μm): Zachytávány středními a jemnými filtry, přičemž účinnější ochranu poskytují jemné filtry třídy F7 a výše.
 • Pyl a výtrusy hub (2–120 μm): Tyto částice jsou efektivně odlučovány již hrubými a středními filtry.
 • Prach a saze (0,01–1 μm): Pro jejich účinné odstranění je zapotřebí použití jemných filtrů, zejména ve velmi znečištěném prostředí.
Jaké filtry jsou běžné na přívod a na odtah v rekuperační jednotce.

Ve vzduchotechnických jednotkách pro nucené větrání se obvykle setkáváme s rozdílnými požadavky na filtry umístěné na přívodním a odtahovém systému. Pro přívodní systém, který zabezpečuje vstup čerstvého vzduchu do interiéru, se často používají filtry vyšších tříd a nejčastěji F7. Filtr efektivně zachytává jemné prachové částice, pyl, bakterie a další alergeny. Tím je zajištěna nejvyšší možná kvalita vnitřního ovzduší. Na odtahu tedy vzduch z prostoru ven, jsou obecně používány filtry nižších tříd nejčastěji G4, jejichž hlavním úkolem je ochránit rekuperační jednotku před většími nečistotami a prodloužit tak její životnost.

Závěr

Kvalitní vzduch ve vašem domově začíná správným výběrem a instalací efektivních vzduchových filtrů. Ať už hledáte řešení pro novou instalaci nebo potřebujete nahradit stávající filtry ve vašem systému nuceného větrání, naše společnost nabízí širokou škálu filtrů pro každou potřebu. Jako odborníci v oblasti vzduchotechniky se zavazujeme poskytovat nejen produkty nejvyšší kvality, ale také profesionální poradenství a podporu, aby vaše domácnost byla zdravá a vaše větrací systémy fungovaly efektivně a ekonomicky.

Neztrácejte čas a energii hledáním řešení na vlastní pěst. Spoléhejte na naše dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti

5 důvodů, proč si pořídit vzduchotechniku v domácnosti

furniture-g5bc35d0b5_1920

Vzduchotechnika není jen pro velké průmyslové budovy nebo kancelářské komplexy. V dnešní době je již vzduchotechnika běžným prvkem v moderních domácnostech, a to s dobrým důvodem. Pokud stále váháte, zda si pořídit vzduchotechniku do vašeho domova, zde je pět důvodů, proč byste měli uvažovat o této investici.

Zlepšení kvality vzduchu
Vzduch v našich domovech může být mnohdy mnohem více znečištěný, než venkovní vzduch. Domácí prach, pyl, zvířecí chlupy, plísně a bakterie se mohou hromadit v uzavřeném prostoru a vést ke špatné kvalitě vzduchu. Vzduchotechnika vám pomůže tyto problémy eliminovat, díky systému filtrů, které zachytávají tyto nečistoty a zabraňují jejich šíření po celém domě.

Zlepšení zdraví
Díky eliminaci znečištění vzduchu se také zlepší zdraví obyvatel domu. Kvalitní vzduch může vést k lepšímu dýchání, zlepšení imunitního systému a snížení rizika alergických reakcí. Kromě toho, může být užitečné pro lidi s respiračními problémy nebo alergiemi.

Úspora energie a peněz
Díky správně navrženému systému vzduchotechniky může být možné ušetřit až 50% nákladů na vytápění a chlazení domu. Díky rekuperaci tepla a chladu z větracího vzduchu může být snížena ztráta energie, což přináší úsporu nákladů na energie.

Komfortní prostředí
Vzduchotechnika umožňuje regulaci teploty a vlhkosti vzduchu v domě, což zajišťuje pohodlné a zdravé prostředí pro obyvatele domu. Bez správného větrání a klimatizace může být domov příliš suchý nebo vlhký, což může vést k nepříjemnému pocitu, zdravotním problémům a problémům s konzervací nábytku a interiéru.

Snadná údržba
Vzduchotechnika může být zpočátku investicí, ale dlouhodobě může ušetřit výrazné náklady na údržbu a opravy. Správně navržený systém vzduchotechniky vyžaduje jen minimální údržbu, jako je pravidelná výměna filtrů, čištění ventilátorů a pravidelné kontroly výkonu. Většina moderních systémů je navržena tak, aby byla co nejméně náročná na údržbu a aby byla snadno ovladatelná pomocí aplikací v chytrých telefonech nebo tabletu.

Závěr:
Vzduchotechnika může být skvělou investicí do vašeho domova, která vám pomůže vytvořit pohodlnější a zdravější prostředí pro vás a vaši rodinu. Ačkoli se na první pohled může zdát, že pořízení vzduchotechniky je nákladné, přínosy v podobě zlepšení kvality vzduchu, zdraví, úspory energie a peněz a snadné údržby daleko převyšují počáteční náklady. Proto je vhodné uvažovat o instalaci vzduchotechniky do vašeho domova jako o dlouhodobé investici do vašeho pohodlí a zdraví.

jednotky recuair

Decentrální rekuperační jednotky – RECUAIR

DC40 jsou větrací jednotky se zpětným ziskem tepla, tzv. rekuperací. Jejich jedinečný a patentovaný způsob práce se vzduchem ve výměníku a instalace komplet z interiéru, je přesně určuje do široké palety uplatnění, ať už do staré, ale i nové výstavby. Recuair se nezaměřuje jen na byty a menší domky, ale i na domovy seniorů, hostely a podobné aplikace, kde je v malém prostoru 1-3 lidé.

jednotky recuair

Proč kompletně čistit vzduch?

Nejen v době homeoffice a distanční výuky se hodí větrání s rekuperací. Je to multifunkční zařízení, které v sobě vylaďuje požadavky na větrání. Každá osoba v místnosti potřebuje cca 15-25 m3 čistého vzduchu za hodinu. Při trendu malých ložnic se může roztočit kolotoč nocí, kdy vydýchaný vzduch, přetopený, suchý, nebo příliš vlhký vzduch vám nedovolí odpočinek. Chyby, které z toho v zaměstnání vzniknou nejsou nejlevnější. Nebo jste alergici, bydlíte na hlučné ulici. Důvodů proč nevětrat okny může být mnoho.

filtry recuair

Co DC40 větrací jednotky umí?

1. Rovnotlaké větrání. Zajistí trvalý přísun čistého vzduchu dovnitř a odvod špinavého, množství vzduchu je až 40m3.
2. Mají kvalitní vysokokapacitní skládané filtry proti pylům. Někdy na trhu se vyskytující jednotky s kapsovým filtrem pro záchyt prachu nejsou dostatečnou ochranou před prachem, pylem. Novinkou v sortimentu jsou filtry s aktivním uhlím proti zápachu zvenku (kouř z cigaret, smog)
3. Jsou tiché. I při plném režimu a kvalitních filtrech, neslyšíte více než 15-32dB (padající list)
4. Mají By-pass s inteligentním řízením pro letní přichlazení. Ušetříte tak za aktivní, placené chlazení
5. Režim pro dovolenou oceníte, v delší nepřítomnosti. Nebude vadit, že jste zapomněli vynést koš a nebudete převětrávat byt. Vaše květiny vám také poděkují.
6. Vysokou a stálou účinností výměny tepla 88-94%%-ušetříte více za topení oproti větrání okny, nebo přes výměníky s menší účinností.
7. DC40 neúnavně s nízkou spotřebou max 20W pracují v mrazech. Bez přidaného elektrického proudu, nebo vypnutí. Získáte vysoký komfort stálé teploty i na přiváděném vzduchu do místnosti.
8. Pracujeme s vlhkostí. DC40 Enthalpy a Polar optimalizují vzdušnou vlh-kost. V zimním období, kdy v bytech je problém vlhkost udržet, ji navrací na optimální hodnoty cca 40-60%.
9. Nejvíc nás odlišuje jednoduchá a rychlá montáž. DC40 jednotky se instalují skrze zeď kompletně z interiéru. Za 2,5 hodiny máte hotovo i s úklidem.
10. Co oceníte je i snadná výměna filtrů jednou za cca 4 měsíce a čistitelný, přístupný výměník (doporučeno 1x za rok nechat vyndat a opláchnout).

Decentrální jednotka pro větrání a zpětný zisk tepla je řízena v několika režimech ovládání

• 1-4 stupně otáček pro provětrání 15- 40m3 za hodinu
• režim Holiday pro provětrání jednou za 24 hodin 60min a tím úsporu vašich peněz
• AUTO (jen DC40 verze Premium) řízení přes CO2 čidlo vydýchaného vzduchu
• inteligentní by-pass pro letní přichlazení
• náladové ambientní osvětlení v barvách RGB

jednotka recuair
Kondenzace na VZT potrubí

Kondenzace na VZT potrubí

Kondenzace na VZT potrubí

Jedním z častých problémů uživatelů nuceného větrání je kondenzace na vzduchotechnickém potrubí, která může způsobovat estetické i funkční škody. Pokud se ale držíme zásad a výpočtů, pak se kapající vodě vyhneme.

Proč vlastně kondenzace vzniká?
Nejjednodušeji bychom to přirovnali k orosené sklenici piva. Studené pivo je dopravovaný vzduch a půllitr je VZT potrubí. Ke kondenzaci dochází, když je teplota povrchu potrubí pod křivkou sytosti vnitřního vzduchu.

Ukážeme si jednoduchou ukázku na HX diagramu (stavový diagram ukazující vzájemnou závislost vlhkosti vzduchu a teploty při izobarických dějích).

Diagram 1
Vnitřní podmínky: t=20°C a Rh=50%
Dopravovaný vzduch: t=5°C

-> dochází ke kondenzaci

Diagram 2
Vnitřní podmínky: t=20°C a Rh=50%
Dopravovaný vzduch: t=15°C

-> nedochází ke kondenzaci


Diagram 1

Kondenzace HX diagram


Diagram 2

Kondenzace HX diagram

Z diagramů je vidět, že kondenzace závisí na teplotě a vlhkosti vnitřního a dopravovaného vzduchu (dále také samozřejmě na materiálu potrubí). Proto se doporučuje izolovat potrubí, pokud teplota dopravovaného vzduchu bude výrazně rozdílná oproti vnějšímu prostředí (interiér, exteriér).

V jakých častých případech může vznikat kondenzace:
1) na potrubí od rekuperační jednotky, ventilátoru (nasávání, výfuk)
2) na přívodním potrubí, kde se dopravuje chlazený vzduch
3) na potrubí procházejícím nezateplenou půdou, nevytápěným prostorem nebo venkovním prostředí
4) na vnitřní straně potrubí, které vede do exteriéru

Jak ošetřit potrubí, abychom zabránili nebo omezili kondenzaci:
Potrubní sít se v prostředí s rizikem kondenzace tepelně izoluje, aby se teplota povrchu potrubí zvýšila nad křivku sytosti. Z podmínek teplotních extrémů se následně vypočítá tloušťka izolace, která bude zajišťovat, aby nedocházelo ke kondenzaci.
Kondenzace na vnitřní straně potrubí může při některých podmínkách vznikat i při zateplení potrubí, a proto se do potrubí navrhuje odvod kondenzátu. Kondenzát se odvádí buďto z nejnižšího místa VZT stoupačky, v T-kusech potrubí či případně speciálními kondenzačními jímkami.

Při realizaci VZT systému se vyplatí věnovat se pečlivému izolování nebezpečných míst a odvodu kondenzátu. Protože po realizaci a následném provozu se již tyto chyby špatně opravují a stojí řádově více než izolace sama.

Chcete navrhnout potrubní síť nebo poradit v oblasti kondenzace? Ozvěte se. Rádi Vám zodpovíme dotazy.

Nasávání a výfuk od VZT – vzdálenosti, polohy

wall-406980_1920

V reálném světě se často můžete setkat s prazvláštními vývody klimatizací (viz. obrázek). Není to jen tak náhodou, umístění a vzájemnou polohu nasávání/výfuku od vzduchotechniky ovlivňuje hned několik norem a nařízení. Tyto pravidla existují zejména kvůli požární bezpečnosti a vzájemnému ovlivňování proudů. V praxi mnoho projektantů je s těmi to pravidly obeznámeno, avšak různé dodatky a následnou realizaci už tak zmapovanou nemají. My si dneska tady projdeme výtah z nařízení a norem.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. § 37 
 • výfuk odpadního vzduchu nesmí obtěžovat a ohrožovat okolí
 • výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny minimálně 1,5 m  od nasávacích otvorů venkovního vzduchu, východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných, částečně chráněných únikových cest
 • výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny minimálně 3 m  od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest
 •  uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů
Požární norma ČSN 730872
 • vyústění musí být, tak aby byl zamezen přenos ohně nebo kouře
 • vzdálenosti z předchozí vyhlášky č. 268/2009 Sb.
 • vyúsky pro sání musí být vzdáleny 1,5 m vodorovně a 3 m svisle od požárně otevřených ploch obvodových stěn (např. okna, dveře)
 • vyústění pro sání nesmí být nad střechou která je požárně otevřenou plochou

Jedná se základní předpisy, které musí být dodržovány. S náročností a specifikací provozu nebo prostoru se požadavky zpřísňují a doplňují o další požární či vzduchotechnické normy. 

Pokud plánujete realizovat nový systém vzduchotechniky a nezdá se vám jejich projekční dokumentace, nebo si uvědomujete rizika již realizovaného systému, neváhejte nás kontaktovat po emailu nebo telefonicky. Umístění vzduchotechniky s vámi prokonzultujeme a případně navrhneme řešení, které nebude co nejméně jak časově tak finančně náročné. 

ekodesing

Evropské nařízení o používání jednotek – ekodesing

ekodesing

Ekologická opatření jsou v dnešní době žhavým tématem, značně také ovlivňují výrobce vzduchotechnických jednotek. Evropská unie vydala nařízení č.1253/2014, které velmi ovlivňuje výrobce jednotek. Nařízení se zabývá úsporou tepelné ztráty větráním. Jednotky bez rekuperace tepla jsou nehospodárné zejména v zimním období, jelikož musíme vynaložit značné energie na ohřev vzduchu na požadovanou teplotu. Komise stanovila povinnost používání jednotek se zpětným získáváním tepla neboli jednotky vybavené rekuperací tepla a určila výjimky, na které ekodesing neplatí. Nařízení je velmi rozsáhlé, protože přesně definuje parametry, které musí jednotka a ventilátory splňovat. 

Co to znamená v praxi? 

Toto nařízení má velký vliv na počáteční investici do vzduchotechnického systému, která ve většině případů vzroste. S provozem zařízení se významně sníží provozní náklady, které by v průběhu let měli snadno zaplatit počáteční investic. Stanovené pravidla pro použití rekuperace ve VZT jednotkách platí pro všechny kromě zařízení výjimek.

Nařízení se netýká:
 • na malé větrací jednotky s elektrickým příkonem nižším než 30 W – fungují přerušovaně – např. ventilátor pro koupelnu
 • na axiální a radiální ventilátory vybaveny krytem ve smyslu nařízení EU č. 327/2011
 • zařízení pro procesní větrání: plavecké bazény, zemědělské aplikace, kuchyně, datová centra, serverové místnosti, odsávání od strojů, recirkulační jednotky v čistých prostorech, odvod tepla,  televizní a jiná studia s vysokým tepelným zdrojem od osvětlení, slévárenské a kovárenské procesy, haly s průmyslovými pecemi či výroba papíru
 • zařízení pro prostředí nebezpečí výbuchu, toxické nebo hořlavé prostředí atd..
 • provozovaných zařízení s přesahovanou teplotou 100°C
 • provozovaných zařízení v prostředí o teplotě větší 65°C nebo nižší jak -40°C

Závěrem bychom chtěli říci, že ekologická opatení správně nutí investory do koupě zařízení, které je energeticky mnohem šetrnější a v součtu pořizovacích a provozních nákladů levnější. Bohužel nyní probíhá doba, kdy ve většině případech je rozhodujícím faktorem o koupi zařízení počáteční cena a na další parametry jsou přehlíženy.

Chcete znát energetickou náročnost zařízení a úsporu provozních nákladů na tepelné ztráty větráním? Ozvěte se. Rádi Vám zodpovíme dotazy.

nákupní centrum

Větrání prodejen a nákupních center

nákupní centrum

Pokud chceme zajistit, aby Váši prodejnu navštěvovali zákazníci opakovaně, musíte kromě prodeje kvalitních výrobků dbát také na vnitřní prostředí a zajistit tak, aby se u Vás zákazníci cítili příjemně. Pro návrh kvalitního větrání prodejen je nutné brát v úvahu mnoho parametrů, které značně ovlivní celý koncept větrání.

Způsoby distribuce vzduchu

Nelze jednoduše popsat správný způsob distribuce pro všechny typy prodejen. Je nutné navrhnout větrání takovým způsobem, aby byla zajištěna výměna vzduchu v celém prostoru.  Obecně je vhodné distribuovat přívod vzduchu do uliček mezi regály se zbožím. Odtah umístit nad regály, v případě prodejen s potravinami, kde mohou vznikat pachy, nebo například teplo umístit odtah nad zdroj znečištění.

Návrh větrání

Větrání prodejen navrhujeme podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která nám stanovuje podmínky pro větrání pracovišť.

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

 • a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 • b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 • c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,
 • d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.

Podle třídy práce zaměstnanců a zákazníků určíme minimální přívod čerstvého vzduchu na osobu, a následně celkové množství přiváděného vzduchu. Ve většině případů nelze v prodejnách docílit přirozeným větráním požadovaných parametrů. Z toho důvodu je pro větrání nutné navrhnout vzduchotechnickou jednotkurekuperací tepla. V případě požadavku na komfortní prostředí je vhodné jednotku zkombinovat s klimatizací a docílit tak kvalitních vnitřních podmínek i v horkých letních měsících. Pro oddělení vlivu venkovní teploty umístíme nad vstupy dveřní clony, které proudem cirkulačního vzduchu zabrání průniku venkovního tepla/chladu do vnitřního prostředí.

plná učebna

Dotace na větrání škol

plná učebna

Zajištění kvalitních mikroklimatických podmínek pro vzdělávání je finančně náročné, naštěstí je možné zažádat o dotaci u operačního programu Životní prostředí. Dotace jsou poskytovány z důvodů snížení energetické náročnosti budov a zvýšení používání obnovitelných zdrojů energie.

Mezi projekty podporované operačním programem Životní prostředí (2014–2020) spadá:

– zateplení obvodového pláště budovy

– realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

– realizace systémů využívajících odpadní teplo

Pomocí rekuperačního větrání dojde nejen ke zlepšení vnitřních mikroklimatických podmínek, ale také vlivem rekuperace s účinností až 90 % k snížení ročních nákladů na vytápění až o 50 %.

Pro získání dotace je nutné:

Autorizovaná projektová dokumentace vzduchotechniky a souvisejících profesí, včetně posouzení splnění požadavku maximální koncentrace CO2, doložení vypočtu o nepřekročení hladiny akustického tlaku A v prostorech pobytu osob 40 dB
Energetický audit objektu 
Obálka budovy dle ČSN 730540-2 (znění říjen 2011)

Podporu lze získat buď ve formě nevratné dotace, či zvýhodněného úvěru, možná je i kombinace těchto variant. Při návrhu rovnotlakého nuceného větrání je možné získat dotaci ve výši 70 % veškerých způsobilých výdajů. Výše maximální dotace je zastropena 460 Kč na 1 m3/h přiváděného čerstvého vzduchu, přičemž nesmí přesáhnout zmíněných 70 % z uznatelných nákladů.

Uvedeno na příkladu:      

Učebna (30 žáků, 1 učitel)
Přívod na žáka 20-30 m3/h
Přívod na učitele 25 m3/h
Celkem přívod na třídu = 30 x 30 + 1 x 25 = 925 m3/h
Maximální výše dotace na třídu = 925 x 460 = 425 500 Kč (omezeno do 70 % uznatelných nákladů).

Využijte této možnosti větrat nuceným způsobem s rekuperací tepla a tím zajistíte kvalitní vnitřní prostředí školy dle platných norem a ušetříte provozní náklady na vytápění v zimních období. Rádi vám pomůžeme zařídit všechny potřebné papíry a navrhneme realizaci na míru. Napište nám třeba přes Facebook a domluvíme se na nezávazné schůzce. Budeme rádi, když i Vaši školu si budeme moci připsat mezi úspěšně realizované projekty, které pomáhají životnímu prostředí a zdraví.