Kondenzace na VZT potrubí

Kondenzace na VZT potrubí

Kondenzace na VZT potrubí

Jedním z častých problémů uživatelů nuceného větrání je kondenzace na vzduchotechnickém potrubí, která může způsobovat estetické i funkční škody. Pokud se ale držíme zásad a výpočtů, pak se kapající vodě vyhneme.

Proč vlastně kondenzace vzniká?
Nejjednodušeji bychom to přirovnali k orosené sklenici piva. Studené pivo je dopravovaný vzduch a půllitr je VZT potrubí. Ke kondenzaci dochází, když je teplota povrchu potrubí pod křivkou sytosti vnitřního vzduchu.

Ukážeme si jednoduchou ukázku na HX diagramu (stavový diagram ukazující vzájemnou závislost vlhkosti vzduchu a teploty při izobarických dějích).

Diagram 1
Vnitřní podmínky: t=20°C a Rh=50%
Dopravovaný vzduch: t=5°C

-> dochází ke kondenzaci

Diagram 2
Vnitřní podmínky: t=20°C a Rh=50%
Dopravovaný vzduch: t=15°C

-> nedochází ke kondenzaci


Diagram 1

Kondenzace HX diagram


Diagram 2

Kondenzace HX diagram

Z diagramů je vidět, že kondenzace závisí na teplotě a vlhkosti vnitřního a dopravovaného vzduchu (dále také samozřejmě na materiálu potrubí). Proto se doporučuje izolovat potrubí, pokud teplota dopravovaného vzduchu bude výrazně rozdílná oproti vnějšímu prostředí (interiér, exteriér).

V jakých častých případech může vznikat kondenzace:
1) na potrubí od rekuperační jednotky, ventilátoru (nasávání, výfuk)
2) na přívodním potrubí, kde se dopravuje chlazený vzduch
3) na potrubí procházejícím nezateplenou půdou, nevytápěným prostorem nebo venkovním prostředí
4) na vnitřní straně potrubí, které vede do exteriéru

Jak ošetřit potrubí, abychom zabránili nebo omezili kondenzaci:
Potrubní sít se v prostředí s rizikem kondenzace tepelně izoluje, aby se teplota povrchu potrubí zvýšila nad křivku sytosti. Z podmínek teplotních extrémů se následně vypočítá tloušťka izolace, která bude zajišťovat, aby nedocházelo ke kondenzaci.
Kondenzace na vnitřní straně potrubí může při některých podmínkách vznikat i při zateplení potrubí, a proto se do potrubí navrhuje odvod kondenzátu. Kondenzát se odvádí buďto z nejnižšího místa VZT stoupačky, v T-kusech potrubí či případně speciálními kondenzačními jímkami.

Při realizaci VZT systému se vyplatí věnovat se pečlivému izolování nebezpečných míst a odvodu kondenzátu. Protože po realizaci a následném provozu se již tyto chyby špatně opravují a stojí řádově více než izolace sama.

Chcete navrhnout potrubní síť nebo poradit v oblasti kondenzace? Ozvěte se. Rádi Vám zodpovíme dotazy.

Rozhovor s Ing. Danielem Horou

Ing. Daniel Hora

Absolvent ČVUT oboru Budovy a prostředí. Na škole si vybral obor vzduchotechnika a klimatizace. Patřil k úspěšným studentům, kteří již při škole začal s projektanskou praxí. Nyní zastává pozice projektanta VZT ve firmě Stangl Technik Česko spol. s r.o..

Dobrý den pane Horo. Jsme rádi, že jste přijal tento rozhovor. V únoru roku 2020 jste úspěšně obhájil diplomovou práci a stal jste se inženýrem, proč jste si vlastně vybral obor TZB a konkrétně vzduchotechnika?

Dobrý den,

už jako střední školu jsem si vybral stavební průmyslovku a chtěl se stát projektantem. Postupně při studiu na ČVUT mi začalo docházet, že čistá stavařina není obor, který by mě bavil i do budoucna. Vždycky mě zajímali technologie a zařízení a při rozhodování jaký obor dále studovat jsem měl jasnou volbu technického zařízení budov.

Obory TZB spolu vždy úzce spolupracují, takže i když jsem si vybral vzduchotechniku, stále jsem v návaznosti i s ostatními profesemi. Vzduchotechnika mi přišla ze všech profesi TZB historicky nejmladší. Ze všech profesí je VZT, co se týče prostoru nejnáročnější, což zní jako nevýhoda, ale mě řešení této problematiky baví.

Již při škole jste měl projekční praxi ve firmě AB Clima s.r.o.. Jak Vás to posunulo? A doporučil byste nynějším studentům jít také na brigádu nebo částečný úvazek při studiu?

Škola je jedna věc, praxe druhá. Je pravda, že když jsem začínal s praxí a měl pouze znalosti ze školy nebyl jsem absolutně schopný dokončit bez pomoci jakýkoliv projekt. Chodil jsem vše konzultovat se zkušenými projektanty, nebo i montéry na stavbě. Škola Vás naučí, jak věci teoreticky fungují při dokonalé montáži, praxe Vám ukáže skutečnost. Rozhodně ale netvrdím, že škola není důležitá, pokud nebudete chápat principy úprav vlhkého vzduchu a jak zařízení fungují, nikdy nebudete schopni navrhovat složitější systémy VZT.

Rozhodně brigádu při studiu doporučuji.

Co bylo nejhorší a nejlepší na studiích na ČVUT?

Nejhorší časová náročnost a zároveň, že i když už máte rozhodnuto jakému oboru se chcete věnovat, pořád zde jsou předměty, které musíte splnit a jsou pro Vás bez přínosu. Tomu se bohužel vyhnout nedá.

Nejlepší věci na studiu nesouvisejí se vzduchotechnikou. Obecně, to že je studium dobrovolné.

Jak bylo těžké najít práci? Byl o Vás velký zájem?

Najít práci bylo snadné, byl jsem na třech pohovorech, všude měli zájem. Pouze platy, co nabízeli nejsou tak lákavé.

V oboru se často skloňuje projektování v BIM. Jak situace vypadá v realitě? Projektuje se v 2D nebo jste přešli na 3D?

Já osobně projektuji ve 2D, individuálně se učím ve 3D, ale zatím jsem neměl požadavek zpracování projektu ve 3D. Do budoucna předpokládám, že to bude nutnost.

Jdete spíše vlastní cestou návrhů a řešení nebo se striktně držíte postupů zkušenějších projektantů např. ve firmě či dříve ve škole?

Návrh dělám sám. V případě, že jde o větší a složitější systém, konzultuji svůj návrh se zkušenějšími projektanty.

Na jakých zajímavých konkrétních zakázkách jste pracoval?

Jako začínající projektant zatím nemám mnoho zajímavých projektů, které bych samostatně vedl. Při škole ani nebyla časově možnost stíhat větší projekty, a tak jsem byl často jako pomoc zkušenějším projektantům a zpracovával například část objektu.

Jako nejzajímavější projekty bych zmínil:

Administrativní kanceláře Škoda auto v Mladé Boleslavi

Kapsova vila, Praha

Nyní probíhající projekt školy VŠCHT v Lighthouse Praha

Jaký máte názor na nutnost větrání s rekuperací (úsporou) tepla?

To je otázka na samostatný článek.

Jsem rozhodně pro rekuperaci u nových objektů, kde dojde k velké úspoře na vytápění. Bohužel nařízení vlády o nutnosti rekuperace není úplně dokonale sepsáno a obávám se, že ani sepsat nelze. Rekuperaci bych za sebe navrhl všude, kde se vyplatí její návratnost. Nařízení ErP návratnost nezohledňuje. Například objekt, který je využíván pouze v letní sezoně, musí mít pro větrání osazenou rekuperaci i když její využití je v letním období zanedbatelné a návratnost skoro nulová.

Jsou v praxi komplikace (kolize, atd..) mezi ostatními TZB profesanty?

Je to jedním z nejčastějších úkonů projektanta TZB, u větších staveb je nutnost mít i koordinátora, který řeší tyto komplikace a navrhuje TZB projektantům nové trasy vedení jejich rozvodů.

Jak se staví stavaři k nutnosti vzduchotechniky? Připraví Vám dostatečně veliké strojovny, šachty či dostatek místa v podhledu?

Myslím, že pro většinu stavařů jsou vzduchotechnici noční můrou, zvláště u rekonstrukcí, kde investor chce změnit účel užívání budovy, ale budova na to není dimenzována. U nových objektu je důležitá komunikace mezi stavařem a TZB profesemi, aby se již při projektování nadimenzovali reálné velikosti strojoven a šachet.

Co byste rád v oboru dokázal?

Autorizace, založení vlastní projekční/realizační společnosti.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám úspěchy v pracovní i osobní rovině.

Nasávání a výfuk od VZT – vzdálenosti, polohy

wall-406980_1920

V reálném světě se často můžete setkat s prazvláštními vývody klimatizací (viz. obrázek). Není to jen tak náhodou, umístění a vzájemnou polohu nasávání/výfuku od vzduchotechniky ovlivňuje hned několik norem a nařízení. Tyto pravidla existují zejména kvůli požární bezpečnosti a vzájemnému ovlivňování proudů. V praxi mnoho projektantů je s těmi to pravidly obeznámeno, avšak různé dodatky a následnou realizaci už tak zmapovanou nemají. My si dneska tady projdeme výtah z nařízení a norem.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. § 37 
 • výfuk odpadního vzduchu nesmí obtěžovat a ohrožovat okolí
 • výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny minimálně 1,5 m  od nasávacích otvorů venkovního vzduchu, východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných, částečně chráněných únikových cest
 • výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny minimálně 3 m  od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest
 •  uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů
Požární norma ČSN 730872
 • vyústění musí být, tak aby byl zamezen přenos ohně nebo kouře
 • vzdálenosti z předchozí vyhlášky č. 268/2009 Sb.
 • vyúsky pro sání musí být vzdáleny 1,5 m vodorovně a 3 m svisle od požárně otevřených ploch obvodových stěn (např. okna, dveře)
 • vyústění pro sání nesmí být nad střechou která je požárně otevřenou plochou

Jedná se základní předpisy, které musí být dodržovány. S náročností a specifikací provozu nebo prostoru se požadavky zpřísňují a doplňují o další požární či vzduchotechnické normy. 

Pokud plánujete realizovat nový systém vzduchotechniky a nezdá se vám jejich projekční dokumentace, nebo si uvědomujete rizika již realizovaného systému, neváhejte nás kontaktovat po emailu nebo telefonicky. Umístění vzduchotechniky s vámi prokonzultujeme a případně navrhneme řešení, které nebude co nejméně jak časově tak finančně náročné. 

ekodesing

Evropské nařízení o používání jednotek – ekodesing

ekodesing

Ekologická opatření jsou v dnešní době žhavým tématem, značně také ovlivňují výrobce vzduchotechnických jednotek. Evropská unie vydala nařízení č.1253/2014, které velmi ovlivňuje výrobce jednotek. Nařízení se zabývá úsporou tepelné ztráty větráním. Jednotky bez rekuperace tepla jsou nehospodárné zejména v zimním období, jelikož musíme vynaložit značné energie na ohřev vzduchu na požadovanou teplotu. Komise stanovila povinnost používání jednotek se zpětným získáváním tepla neboli jednotky vybavené rekuperací tepla a určila výjimky, na které ekodesing neplatí. Nařízení je velmi rozsáhlé, protože přesně definuje parametry, které musí jednotka a ventilátory splňovat. 

Co to znamená v praxi? 

Toto nařízení má velký vliv na počáteční investici do vzduchotechnického systému, která ve většině případů vzroste. S provozem zařízení se významně sníží provozní náklady, které by v průběhu let měli snadno zaplatit počáteční investic. Stanovené pravidla pro použití rekuperace ve VZT jednotkách platí pro všechny kromě zařízení výjimek.

Nařízení se netýká:
 • na malé větrací jednotky s elektrickým příkonem nižším než 30 W – fungují přerušovaně – např. ventilátor pro koupelnu
 • na axiální a radiální ventilátory vybaveny krytem ve smyslu nařízení EU č. 327/2011
 • zařízení pro procesní větrání: plavecké bazény, zemědělské aplikace, kuchyně, datová centra, serverové místnosti, odsávání od strojů, recirkulační jednotky v čistých prostorech, odvod tepla,  televizní a jiná studia s vysokým tepelným zdrojem od osvětlení, slévárenské a kovárenské procesy, haly s průmyslovými pecemi či výroba papíru
 • zařízení pro prostředí nebezpečí výbuchu, toxické nebo hořlavé prostředí atd..
 • provozovaných zařízení s přesahovanou teplotou 100°C
 • provozovaných zařízení v prostředí o teplotě větší 65°C nebo nižší jak -40°C

Závěrem bychom chtěli říci, že ekologická opatení správně nutí investory do koupě zařízení, které je energeticky mnohem šetrnější a v součtu pořizovacích a provozních nákladů levnější. Bohužel nyní probíhá doba, kdy ve většině případech je rozhodujícím faktorem o koupi zařízení počáteční cena a na další parametry jsou přehlíženy.

Chcete znát energetickou náročnost zařízení a úsporu provozních nákladů na tepelné ztráty větráním? Ozvěte se. Rádi Vám zodpovíme dotazy.

nákupní centrum

Větrání prodejen a nákupních center

nákupní centrum

Pokud chceme zajistit, aby Váši prodejnu navštěvovali zákazníci opakovaně, musíte kromě prodeje kvalitních výrobků dbát také na vnitřní prostředí a zajistit tak, aby se u Vás zákazníci cítili příjemně. Pro návrh kvalitního větrání prodejen je nutné brát v úvahu mnoho parametrů, které značně ovlivní celý koncept větrání.

Způsoby distribuce vzduchu

Nelze jednoduše popsat správný způsob distribuce pro všechny typy prodejen. Je nutné navrhnout větrání takovým způsobem, aby byla zajištěna výměna vzduchu v celém prostoru.  Obecně je vhodné distribuovat přívod vzduchu do uliček mezi regály se zbožím. Odtah umístit nad regály, v případě prodejen s potravinami, kde mohou vznikat pachy, nebo například teplo umístit odtah nad zdroj znečištění.

Návrh větrání

Větrání prodejen navrhujeme podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která nám stanovuje podmínky pro větrání pracovišť.

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

 • a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 • b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
 • c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,
 • d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.

Podle třídy práce zaměstnanců a zákazníků určíme minimální přívod čerstvého vzduchu na osobu, a následně celkové množství přiváděného vzduchu. Ve většině případů nelze v prodejnách docílit přirozeným větráním požadovaných parametrů. Z toho důvodu je pro větrání nutné navrhnout vzduchotechnickou jednotku s rekuperací tepla. V případě požadavku na komfortní prostředí je vhodné jednotku zkombinovat s klimatizací a docílit tak kvalitních vnitřních podmínek i v horkých letních měsících. Pro oddělení vlivu venkovní teploty umístíme nad vstupy dveřní clony, které proudem cirkulačního vzduchu zabrání průniku venkovního tepla/chladu do vnitřního prostředí.

plná učebna

Dotace na větrání škol

plná učebna

Zajištění kvalitních mikroklimatických podmínek pro vzdělávání je finančně náročné, naštěstí je možné zažádat o dotaci u operačního programu Životní prostředí. Dotace jsou poskytovány z důvodů snížení energetické náročnosti budov a zvýšení používání obnovitelných zdrojů energie.

Mezi projekty podporované operačním programem Životní prostředí (2014–2020) spadá:

– zateplení obvodového pláště budovy

– realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

– realizace systémů využívajících odpadní teplo

Pomocí rekuperačního větrání dojde nejen ke zlepšení vnitřních mikroklimatických podmínek, ale také vlivem rekuperace s účinností až 90 % k snížení ročních nákladů na vytápění až o 50 %.

Pro získání dotace je nutné:

Autorizovaná projektová dokumentace vzduchotechniky a souvisejících profesí, včetně posouzení splnění požadavku maximální koncentrace CO2, doložení vypočtu o nepřekročení hladiny akustického tlaku A v prostorech pobytu osob 40 dB
Energetický audit objektu 
Obálka budovy dle ČSN 730540-2 (znění říjen 2011)

Podporu lze získat buď ve formě nevratné dotace, či zvýhodněného úvěru, možná je i kombinace těchto variant. Při návrhu rovnotlakého nuceného větrání je možné získat dotaci ve výši 70 % veškerých způsobilých výdajů. Výše maximální dotace je zastropena 460 Kč na 1 m3/h přiváděného čerstvého vzduchu, přičemž nesmí přesáhnout zmíněných 70 % z uznatelných nákladů.

Uvedeno na příkladu:      

Učebna (30 žáků, 1 učitel)
Přívod na žáka 20-30 m3/h
Přívod na učitele 25 m3/h
Celkem přívod na třídu = 30 x 30 + 1 x 25 = 925 m3/h
Maximální výše dotace na třídu = 925 x 460 = 425 500 Kč (omezeno do 70 % uznatelných nákladů).

Využijte této možnosti větrat nuceným způsobem s rekuperací tepla a tím zajistíte kvalitní vnitřní prostředí školy dle platných norem a ušetříte provozní náklady na vytápění v zimních období. Rádi vám pomůžeme zařídit všechny potřebné papíry a navrhneme realizaci na míru. Napište nám třeba přes Facebook a domluvíme se na nezávazné schůzce. Budeme rádi, když i Vaši školu si budeme moci připsat mezi úspěšně realizované projekty, které pomáhají životnímu prostředí a zdraví. 

učebna větrání

Větrání škol

učebna větrání

U vzdělávacích objektů v současné době dochází často k zateplování a výměně oken. Tento trend vede k značné úspoře energie a z toho důvodu je i dotačně podporován. Nezapomínejme však, že tyto úpravy natolik utěsní obvodový plášť budovy, že dosavadní přirozené větrání spárami a netěsnostmi, nyní nelze brát v úvahu. Při nedostatečném větrání místnosti dochází vlivem dýchaní osob k zvyšování koncentrace škodlivin, jakou jsou C02, vlhkost a teplota, dále dochází k zvýšení koncentrace znečisťujících látek uvolňujících se ze stavebních materiálů a nábytku. Tyto škodliviny a uvolněné látky mají na člověka negativní účinky jakou jsou například bolest hlavy, unavenost, poruchy soustředění, z hlediska dlouhodobého mohou zhoršovat zdravotní problémy jako např. onemocnění astma a alergie.

Požadavky na větrání škol se stanovují podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Typ prostoru

Množství vzduchu [m3.hod-1]

Učebny

20-30 na 1 žáka

Tělocvičny

20-90 na 1 žáka*

Šatny

20 na 1 žáka

Umývárny

30 na 1 umyvadlo

Sprchy

150-200 na 1 sprchu

Záchody

50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

*s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny

Koncentrace Co2 nesmí přesáhnout koncentraci 1500 ppm dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Z tabulky a průměrné obsazenosti osob v učebně je zřejmé, že větrání učeben musí být takřka nepřetržité, což „mikroventilace oken“ ani větrací štěrbiny nezajistí.

Způsoby větrání:

Přirozené

Jde o větrání učeben pomocí oken. Tento způsob větrání závisí výhradně na osobách v učebně.  V zimním období u standardní učebny tzn. 30 žáků a 1 učitel, při uvažování krátkodobého nárazového otevírání oken, nelze dosáhnou požadovaného průtoku přívodního vzduchu. Větrání okny je vhodné pouze pro větrání v přechodném období, kdy je venkovní a vnitřní teplota vzduchu přibližně stejná.

Nucené rovnotlaké větrání

Pomocí vzduchotechnické jednotky zajišťujeme rovnoměrný odtah i přívodu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je ve složení ventilátor, výměník zpětného získávání tepla (rekuperace), filtrace, případně i dohřev přiváděného vzduchu. Přiváděný vzduch je nejprve předehřát rekuperací a následně ohřívačem, případně topnou soustavou učebny. Regulace množství větraného vzduchu v učebnách je závislá na koncentraci CO2 v kombinaci s teplotou. Provoz jednotky se předpokládá pouze v provozní dobu, mimo ní je možnost nastavení časového plánu a odstavení jednotky s provětráním učebny před začátkem školního dne, či nastavení utlumeného provozu.

2a) Centrální vzduchotechnická jednotka

Pro větrání učeben je navržena společná jednotka, která větrá společně více učeben, do jednotlivých učeben jsou vedeny rozvody pro přívod a odtah vzduchu regulovatelné regulátory průtoku. 

Výhody tohoto řešení:
+ centrální jednotka je v poměru ceny/učebnu levnější něž samostatné lokální jednotky
+ akusticky výhodnější možnost – umístění jednotky na chodbu případně mimo objekt
+ možnost osazení chladiče

2b) Lokální vzduchotechnické jednotky

Pro každou učebnu je navržena samostatná rekuperační jednotka, která může být napojena na potrubí rozvod vedený v podhledu nebo přiznaný pod stropem. Druhá varianta je jednotka určená primárně do škol, která není připojena na potrubní rozvod a přívod a odtah vzduchu je rovnou z jednotky. 

Výhody tohoto řešení:
+ kratší rozvody
+ jednodušší regulace
+ možnost osazení chladiče

Dalším zajímavým tématem, které jsme pro vás zpracovali, jsou dotace na zařízení vzduchotechniky do škol. Rozhodně ho nesmíte minout!

potrubní rozvody vzduchotechniky

Potrubní rozvody VZT

potrubní rozvody vzduchotechniky

Vzduchotechnické potrubí neboli vzduchovod dopravuje vzduchu do příslušných prostor. Rozvod může být kruhový nebo čtyřhranný (čtvercové, obdélníkové či ploché obdélníkové). Dále máme možnost vybírat potrubí z různých materiálů. Nejrozšířenější volba potrubí je z pozinkovaného plechu, další varianty jsou: plastové flexi, textilní, hliníkové, z pěnových panelů nebo potrubí z tepelné izolace. Každý typ má své výhody a nevýhody. Rozdíly jsou zejména v trvanlivosti, odolnosti, tepelných vlastnostech, hygieničnosti, složitostí montáže, těsnosti či součinitelem tření. Proto dle výhod navrhujeme typ potrubí. 

Jednotlivé materiály

Pozinkovaný plech je používán nejvíce, jelikož je nejkoplexnější a mohou se z něj vytvářet dlouhé i velké rozvody. 

Plastová flexi potrubí se zejména používají u menších staveb jako jsou rodinné domy, kde se může zvolit plastová potrubí. V praxi jsou dva rozměry plastových hadic 75/63 mm a 90/75mm, které se využívají pro rozvod. Velkou výhodou je, že jsou ohebné a malé na výšku. Proto se využívají v objektech s malými volnými prostory v podhledech s malým průtokem vzduchu. 

Hliníkové hadice se jsou také ohebné a proto se často používají k připojení koncového prvku. Potrubí může být tepelně a zejména hlukově předizolované (snížení hladiny akustického tlaku). 

Vzduchovod a rozměry. Ty jsou standardizované, ale je možnost vytvořit potrubí dle požadovaných rozměrů. Běžné rozměry v milimetrech pro pozinkovaný plech jsou 80, 100, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,560, 630, 710, 800, 900, 100, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500 atd.

Těsnost rozvodů

Při navrhování rozvodů je důležité určit těsnost rozvodů a s následnou vyšší těsností jsou spojené vyšší náklady na montáž a výrobu, ale zase lepší hospodárnost a s tím spojená hlučnost, ekonomičnost a výkonnost. Přesné znění a určení je dle normy ČSN EN 1507. 

Tabulka s těsnostmi potrubí

Třída vzduchotěsnostiMez statického tlaku (ps) [Pa]Mezní hodnoty míry úniku vzduchu (fmax)
[m3.s-1.m-2]
PřetlakPodtlak
A5005000,027 × ptest 0,65 × 10-3
B1 0007500,009 × ptest 0,65 × 10-3
C2 0007500,003 × ptest 0,65 × 10-3
D2 0007500,001 × ptest 0,65 × 10-3

Správně zvolený typ potrubí je důležitým prvek správného návrhu větrání. Výběrem vhodné varianty můžeme ušetřit náklady, pořizovací i servisní náklady vzduchotechnického systému. S vhodným výběrem materiálu dále souvisí i návrh rychlosti ve vzduchovodech, který má své důležité pravidla. My ta pravidla známe a jestli máte nějaké otázky, tak nás neváhejte kontaktovat ať už za pomocí Facebooku nebo třeba telefonního čísla.

navrh nemocnice

Větrání nemocnice

navrh nemocnice

Pro navrhování větrání v ČR zatím nemáme žádný platný souhrný předpis pro větrání zdravotnických staveb. Projektanti vychází ze zahraničních předpisů (Němeko, Rakousko Skandinávské země, USA), bývalé zdravotnické směrnice či projekčních zvyklostí mezi projektanty – hygienickou stanicí a vzduchotechnickými firmami. Nemocnice je rozdělena do mnoho různých pracovišť a prostorů s velmi různými požadavky na vnitřní prostředí. Je proto nutné v zadání si každý prostor detailně zanalyzovat a určit koncepci na větrání prostoru. Speciální problematikou jsou operační sály.

Operační sály

Operační sály se navrhují jako čistý prostor. Zatříděním se zabývá norma ČSN EN 14 644 , kde podle ní zatřídíme čistý prostor. Máme čtyři třídy čistoty od ISO 5 (nejčistčí) po ISO 8. Norma říká jaký počet částic může být částic v m3 vzduchu a o jakých velikostech. Při koncepci větrání operačního sálu nejvíce ovlivňují tyto faktory: zatřídění sálu dle čistoty, typ operativních zákroků na sále, rozměry a uspořádání místnosti, počet personálu a použitý typ oblečení, prevence proudění vzduchu z méně čistých prostor, pozice operační rány, osvětlení, vybavení a personálu, množství a typ použitých nástrojů, dodržování dveřní disciplíny a finance. A hlavními sledovanými parametry vnitřního prostředí jsou: rychlosti přiváděného a odváděného vzduchu, přetlak vzduchu, filtrace,  teplota, vlhkost a typ proudění. Operační sály jsou jedny z nejnáročnějších prostorů na vnitřní parametry vzduchu, jelikož při nedodržení podmínek hrozí k přenosu infekce do operovaných ran.

Závěrem bych chtěl říci, že  jsou nemocnice specifickým a hygienickým prostorem, v kterým je potřeba navrhovat takové prostředí, aby se nemohli šířit nemoci. Nesmí se stát, že pacient se zlomenou rukou dostane pooperačně nějakou infekci. K tomu je nutné dostat od nemocnice jasné a detailní zadání. Vytváří se nová Evropská norma, která by mohla projekční zvyklosti sjednotit a vytvořit, tak požadavky na vnitřní prostředí.

Jste soukromý lékař a potřebujete poradit? Nezávazně nás kontaktujte třeba pomocí Facebooku nebo emailové adresy. 

bazén

Větrání bazénů

bazén

Základním důvodem nutnosti větrání krytých bazénů, ať už se jedná o plavecký stadion, wellness, či bazén u rodinného domu je snížení vlhkosti odpařující se z vodní hladiny a s ní spojená kondenzace na/ve stavebních konstrukcích. Dalším důvodem je chemická zátěž prostoru vznikající reakcí dezinfekčních přípravků např. chlóru, soli.

Požadavky na vnitřní mikroklima nám stanovuje vyhláška č. 238/2011 Sb.

Faktor prostředí

Hala bazénu

Přilehlé prostory pro uživatele (šatny, WC, sprchy, chodby atd.)

Vstupní hala

Teplota vzduchu

o 1 – 3 °C vyšší než teplota vody v bazénu max. 34 °C

sprchy 24 – 30 °C šatny 20 – 28°C pobytové prostory 22 – 26°C vstupní prostory 20 – 22°C

min. 17 °C

Relativní vlhkost vzduchu

max. 65 %

sprchy max. 85 % ostatní prostory max. 50 %

Intenzita výměny vzduchu

min. 2x za hodinu

sprchy min. 8x za hodinu šatny 5 – 6x za hodinu ostatní prostory tak, aby vyhovovaly limitním hodnotám relativní vlhkosti vzduchu

min. 1x za hodinu

Trichlor-amin

0,5 mg/m3 1

Postup návrhu větrání

Pro správný návrh větracího zařízení, které výkonově splní podmínku maximální relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nutné provést výpočet produkce vodní páry. Postup výpočtu volíme např. podle německé VDI 2089, která stanovuje hodnotu produkce vodní páry a následně stanovení nutného průtoku přiváděného a odváděného vzduchu. Větrání bazénů navrhujeme na odvětrání maximální možné produkce vodní páry pro daný prostor, tento stav však nastává jen krátkodobě při největším zatížení vnitřního provozu v souběhu s venkovními mikroklimatickými podmínkami. 

Jednotka tedy pracuje na plný výkon pouze krátkodobě, pro úsporu energie je nutné vybavit vnitřní prostor bazénové haly čidlem vlhkosti a teploty, tak aby jednotka na základě získaných hodnot mohla řídit svůj výkon. Produkce vlhkosti, tedy i množství větraného vzduchu závisí na ploše a pohybu vodní hladiny. Rozdíl mezi produkcí vodní páry u zakryté a nezakryté vodní plochy je přibližně desetinásobný. Důrazně tedy doporučujeme, pokud je to technicky možné, v době nevyužívání bazénu vodní plochu zakrýt.

Odolnost proti korozi

Všechny komponenty větracího zařízení včetně distribučních prvků i rozvodů vzduchotechniky musí být opatřeny speciální povrchovou ochranou, která odolává chemickým přípravkům pro úpravu bazénové vody.

Způsob distribuce vzduchu

Distribuční prvky volíme takový způsobem, aby bylo dosaženo rovnoměrného provětrání celého prostoru. Přívodní prvky dispozičně umístíme k proskleným konstrukcím pro zamezení kondenzace vlivem chladnější plochy. Přívodní prvky nedoporučujeme umístit nad vodní hladinu. Vlivem proudění přívodního vzduchu by mělo za následek větší odpar vody z hladiny. Maximální doporučená rychlost proudění v pobytové zóně je 0,2 m/s, tuto hodnotu rozhodně nepřekračovat, vlivem mokré pokožky lidské tělo více vnímá průvan. Odvod vzduchu umístíme na opačnou stranu přívodu, nebo nad vodní hladinu.

Opomenuli jste odvětrávání u svého bazénu? Nevadí, rádi vám poradíme. Zkuste nás nezávazně kontaktovat třeba například pomocí Facebooku nebo emailové adresy.