Výhody větrání

Mnoho lidí si dnes klade následující otázku: Proč se tolik řeší větrání budov?

Odpověď je celkem stručná, ale vysvětlení delší. Musíme řešit větrání budov, protože stavíme z mnohem kvalitnějších materiálů a komponentů. Při dnešním navrhování budov hledíme na úsporu tepla a ekologii. V praxi to znamená, že se staví z materiálů, které splňují normové parametry. Proto se modernizace týká především oken, ty dříve nebyla natolik těsná. U nových zavřených oken je minimální průvzdušnost. Na druhou stranu ta stará, i přes zavření místnosti, propouštěla studený vzduch z venčí takzvanou infiltrací (skrz okenní či dveřní netěsnosti), tím byla zajištěna alespoň minimální výměna vzduchu v prostoru s výraznou tepelnou ztrátou. V novém bytu či domu se již nelze spoléhat na infiltraci, proto se navrhují systémy nuceného větrání. V praxi se pro tyto budovy nejčastěji využívají tři druhy větrání a to podtlakové, rovnotlaké nebo přirozené.

Podtlakové větrání 

To funguje na bázi vytvářeného podtlaku zařízením v objektu. Vzduch se následně přisává přívodními prvky. V místech, kde vznikají škodliviny, zápach či vlhkost se umístí ventilátor, který odsává vzduch z těchto míst a podtlakem přes přívodní štěrbiny se přisává čerstvý vzduch v obytných místnostech. Toto řešení je velmi používané, ale z hlediska úspor provozních nákladů neekonomické, jelikož přivádíme studený neohřátý vzduch v zimě do místnosti.

Rovnotlaké větrání

Jedná se o takzvanou nucenou výměnu vzduchu, kdy strojně přivádíme i odvádíme stejné množství vzduchu. O přívod i odtah se stará rekuperační jednotka. Co to ona rekuperační jednotka je? Odtah vzduchu je v místě škodlivin, zápachu či vlhkosti a dochází k přívodu vzduchu do obytných místností. Rekuperační jednotka obsahuje teplotní výměník, díky kterému ušetříme provozní náklady na ohřev studeného vzduchu v zimě.

Přirozené větrání 

Mluvíme-li o přirozeném větrání, tak je na mysli větrání okny. Dnešní technologie velmi postoupili a u zavřených oken dochází již k minimálnímu prostupu vzduchu, jelikož jsou okna těsná. Proto tedy veškerá provětranost prostoru závisí na uživateli. Z grafů při měření CO2 je vidět, že koncentrace rychle stoupá při obsazenosti osob v objektu. Například v noci bychom měli jít k oknu a celý prostor vyvětrat, případně spát s oknem na větračku. Problém s přirozeným větrání je nejvíce v zimních období, jelikož do domu přichází ledový vzduch.

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *