chyby při návrhu větrání

Při návrhu větracího systému je důležité se držet základních pravidel a jednoduchosti. V tomto článku rozebereme nejčastější a nejzásadnější chyby, které se dělají při vytváření projektové dokumentace vzduchotechniky s použitím rekuperace v rodinném domě. 

Proč vlastně musíme doma větrat?

rekuperační jednotkaRovnotlaké větrací jednotky Atrea DUPLEX 180, 370, 510 EC4

Chyba č.1 – volba rekuperační jednotky

Zásadní je výběr rekuperační jednotky. Důležité je přizpůsobit návrh větrání konkrétnímu domu. Často se stává, že investor již má vybranou jednotku, kterou mu někdo doporučil. To že jednotka někde funguje výborně neznamená, že u Vás bude také. Jednotka se musí vybírat na každý projekt zvlášť a neměli bychom zůstávat ani u jednoho výrobce. U rekuperačních jednotek jsou nejdůležitější parametry tyto: množství vzduchu, tlakové parametry, hlučnost, typ výměníku, filtrace, zaregulování či ovládání. Na českém trhu je mnoho výrobců s podobnými zařízeními, které se liší v maličkostech, ale ty budou rozhodovat, jestli budete v domu spokojeně žít po boku řízeného větrání.

Chyba č. 2 – hlučnost

Při návrhu větracího systému je z hlediska uživatele hlučnost jedním z hlavních kritérií. Správné zařízení TZB je takové, o kterém nikdo neví, že v objektu vůbec je. Každá rekuperační jednotka produkuje nějaký hluk a to v prostoru, v potrubí, na přívodu, odtahu, výfuku a nasávání. Prací projektanta je hluk co nejvíce minimalizovat. Dle zákona mají mít obytné místnosti maximálně hodnotu 40 dB. Jsou různé způsoby, jak snižovat rychlost v potrubí. Nejobvyklejší způsoby snížení hlučnost jsou: tlumiče hluku, flexibilní útlumové hadice, tichá jednotka, snížení rychlosti potrubí či pružné uložení komponentů. Akustické parametry určitě nepodceňte, protože je to první věc, která Vás bude mrzet pokud ji nevyřešíte správně.

Chyba č. 3 – umístění a zvolení koncových elementů

Každý dům má jiné předpoklady pro řešení nuceného větrání. Jsou domy v kterých je minimální volné místo v podhledu pro rozvod VZT, ale i opak, kdy si s rozvodem můžeme více alternovat. Přívodní nebo odtahový prvek volíme tak, aby byla umožněna nejlepší distribuce vzduchu a docházelo k nejúčinnějšímu provětrávání prostoru. Jako klasické prvky pro přívod a odvod jsou: talířový ventil, mřížky, vyústě, dýzy či minianemostaty. Při špatném umístění nebo zvolení nevhodného prvku nemusí docházet k provětrávání prostoru nebo vzduch může vytvářet průvan a to nechceme.

Chyba č. 4 – řízení jednotky

Rekuperační jednotky by měli reagovat na aktuální obsazenost a využívanost domu. Zařízení pro úsporu energií při nevyužívání prostoru může běžet na minimum. V normě je dáno, že při nulové obsazenosti musí být v místnostech minimální výměna vzduchu v prostorech 0,1 násobná. Zatímco v plném provozu (pračka, koupel, vaření…) musí zařízení přepnout na maximální navržené hodnoty. Již většinu zařízení lze řídit z mobilního telefonu nebo přes různá čidla, která automaticky řídí jednotku dle potřeby.

Chyba č. 5 – servis zařízení

Vše ale nekončí u návrhu větracího systému a následné koupě. Velkou roli také hraje instalace a zprovoznění zařízení. O vzduchotechnický systém je důležité se správně starat, aby mohlo pracovat, tak jak je navržené. U zařízení je nutné měnit filtry a jednou za čas také vyčistit potrubí.

Stále si nejste jisti? Obraťte se na nás s vašimi dotazy, například k tomu využijte naši Facebook stránku.

Kategorie: Rekuperace

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *