Rekuperační jednotka s deskový tepelným výměníkem - Brink Flair 325
Rekuperační jednotka s deskový tepelným výměníkem - Brink Flair 325

Při výběru rekuperační jednotky se musíme rozhodnout a pečlivě zvážit jaký budeme mít typ tepelného výměníku. V principu rozhodujeme mezi dvěma výměníky tepla a to rekuperačním nebo regeneračním (entalpickým). Někteří výrobci umožňují výběru typu výměníku a někteří dodávají jen jeden z typů.

Rekuperační – deskový výměník

V dnešní době asi nejpoužívanějším výměníkem. Dochází zde k přenosu citelné energie (přenos tepla) mezi odtahovaným a nasávaným vzduchem. Oba proudy se vzájemně nepotkávají, proto nedochází k přenosu vlhkosti přes kovové lamely. Jedná se tedy o výměník s velmi širokým využitím, jelikož odtahovaný vzduch nijak neovlivňuje přiváděný vzduch. V praxi to znamená, že při odtahu z prostor se škodlivinami (kuchyň, dílna, WC) se nebude mísit přiváděný vzduch s odtahovaným. Nevýhodou těchto výměníků je, že zejména v zimě, vysoušení vnitřní vzduchu, jelikož při mínusových teplotách přiváděný vzduch pojme méně vlhkosti než vzduch o vnitřní teplotě. Prostor se tedy vysouší a měli bychom si dávat pozor, aby hodnota vlhkosti neklesala pod hodnotu 30%. Více o důležitosti sledování vlhkosti vlhkosti zde

Na obrázku je vidět deskový protiproudý výměník. Teplosměnné plochy jsou tvořeny lamelami přes které se přenáší teplo.

Regenerační – rotační výměník a entalpický membránový výměník

Regenerační výměníky předávají teplo citelné i latentní (teplota a vlhkost). Používají se dva způsoby regenerace a to rotační nebo membránovitý výměník. Rotační výměník funguje na principu rotování lamel a tento typ se používá, jak pro malé i velké množství vzduchu přenášené jednotkou. Transfer vlhkosti dochází přenosem ze vzniklého kondenzátu z odpadního vzduchu. Zatímco membránovitý výměník je velmi podobný jako rekuperačnímu deskovému, ale je vyroben z pórovitého materiálu. A na principu difuze se předává vlhkost přiváděnému vzduchu. Výhody regenerace jsou zejména v zimních období, protože přivádíme vzduch o vyšší vlhkosti oproti deskovému výměníku. Otázkou je hygienická nezávadnost těchto řešení. Kondenzát vzniká z odpadního vzduchu a tak někteří namítají, že se do prostoru vrací škodliviny, které chceme právě odvětrat.

Na obrázku je regenerační rotační výměník od společnosti Atrea

Toto téma je velmi probírané mezi odborníky a každý má na to svůj názor a zažitou praxi. Je velmi důležité řešit otázku procentuální vlhkosti v objektu ze zdravotního hlediska. Obě varianty mají a budou mít vhodná využití a my se jen můžeme těšit na nové a dokonalejší výměníky.

Kategorie: Rekuperace

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *