dotace na rekuperaci

Při plánování rodinného domu lze využít dotace na rekuperaci pomocí dotačního programu Nová zelená úsporám. Stát nám při splnění podmínek zaplatí část nákladů na tyto opatření.

Jsou tři následující oblasti podpory, které mají další podoblasti.

Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Podoblast podpory A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného
  technického dozoru

Oblast podpory B – Výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročnost

 • Podoblast podpory B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření
  průvzdušnosti obálky budovy a zajištění odborného technického dozoru

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

 • Podoblasti podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
 • Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 • Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
 • Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním
  prohlášením typu III
 • Podoblast podpory C.7 – Podpora na využití tepla z odpadní vody

Dále bych se věnoval podoblasti instalace systémů řízeného větrání se zpětných získáváním tepla (C.4). Kategorie je rozdělena ještě na Centrální systémy a Decentrální systémy.

Podmínky pro splnění podoblasti podpory C.4

 • Podporu lze žádat spolu s podporou A nebo samostatně, ale pak je nutné systémem uspořit alespoň 20% měrné potřeby tepla na vytápění.
 • Minimální účinnost zpětného získávání tepla (rekuperace) je  u centrálních systémů 75% a u decentrálních systémů 70%.
 • Musí být na budově splněna neprůvzdušnost obálky na n50<2,5 h-1, která je následně doložena protokolem od certifikované firmy.
 •  Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat větrání všech pobytových místností.
Výše podpory v oblasti podpory C.4
 • C.4.1 – Centrální systém řízeného větrání se zpětným získávání tepla      100 000 Kč
 • C.4.1 – Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získávání tepla    75 000 Kč

Na úřad se tedy přiloží kompletní autorizovaná projektová dokumentace navrženého systému.

Vycházeli jsme z aktuálních informací a požadavků na dotace na rekuperaci, podoblasti se mohou měnit. Zdroj informací a obrázku je oficiální web: Nová zelená úsporám.

Kategorie: Rekuperace

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *