Jednotka od značky Flexit - Nordic S3 s integrovaným elektrickým ohřívačem
Jednotka od značky Flexit - Nordic S3 s integrovaným elektrickým ohřívačem

Při výběru typu rekuperačního výměníku volíme také typ protimrazové ochrany. V zimním období nám při mínusových teplotách může rekuperační výměník namrzat, čímž se může poškodit, dále se zmenšuje jeho účinnost, zvyšuje tlaková ztráta samotného dílu, čímž se zmenšuje průtok přiváděného vzduchu. Rekuperátor namrzá, jelikož vyfukovaný nasycený vzduch vodní párou se ve výměníku rekuperací ochladí pod bod mrazu a dochází ke kondenzaci, protože vzduch o nižší teplotě pojme méně vodní páry, a potom tento kondenzát zamrzá. Proto se k rekuperaci instaluje protimrazová ochrana. Existují různé druhy a v tomto článku si vysvětlíme, jak fungují.

Předehřev elektrický

Na nasávání čerstvého vzduchu se instaluje elektrický předehřev, který vzduch ohřívá na teplotu, aby se vyfukovaný vzduch nedostal na bod mrazu. V praxi to funguje, tak že je předehřev na nasávaní vzduchu před rekuperací a teplotní čidlo snímá vzduch na výfuku vzduchu a pokud je teplota vyfukovaného vzduchu pod 5°C, tak předehřev běží. Druhý způsob je takový, že je teplotní čidlo za předhřevem a ten se spouští pokud je teplota nižší jak 3°C. Způsob zapínání může být u výrobců trochu jiný, ale pricip je stejný. Předehřevy jsou integrovány v jednotce nebo mohou být dokoupeny jako příslušenství do jednotky, případně připojení externího předehřevu do potrubí. 

Předehřev vodní

Funguje podobně jako elektrický předehřev, ale jako teplonosné médium je teplá voda. Pozor u zařízení, které je umístěné v nevytápěných prostorech, protože voda u předehřevu může také zamrznout při vypnutém provozu. Je  proto nutné i proti tomu ošetřit zařízení. Připojení do ohřívače projektuje topenář. 

Vypnutí přívodního ventilátoru

Některé jednotky mají pasivní protimrazovou ochranu. Ta funguje tak, že se u jednotky při námraze vypne přívodní ventilátor a pracuje jen odvodní ventilátor, který odtahovaným vzduchem ohřeje rekuperátor. Znamená to, že v tomto případě je podtlak v celém objektu a nepřichází do domu čerství vzduch. 

Směšování

Jednotky s protimrazovou ochranou směšováním fungují, tak že při poklesu teploty nasávaného čerstvého vzduchu pod 0°C se uzavírá klapka na čerstvém vzduchu a přimíchává se k čerstvému vzduchu teplý vzduch ze strojovny. Nedochází, tak k přívodu nutné hygienické dávce čerstvého vzduchu

Obtok

Zařízení s obtokem pracuje, tak že při zamrzání výměníku se zapne obtok u čerstvého nasávaného vzduchu, takže v tomto stavu nefunguje rekuperace a přivádíme vzduch do místnosti například o teplotě -15°C. Tím, že přes rekuperátor proudí jen odtahovaný vzduch, dochází k odmražení rekuperátoru.

Zemní výměník

O zemním výměníku se píše především s využitím v létě, jelikož pomáhá k chlazení prostor. Napomáhá i v zimě k protimrazové ochraně, protože v zemi se udržuje plusová konstantní teplota. Tato varianta je ale velmi kontroverzní z hlediska hygieny, jelikož čištění zemního výměníku je prakticky nemožné.

Entalpické deskové výměníky

Výrobci tvrdí, že při použití entalpického deskového výměníku nedochází k zamrzání rekuperátoru do teplot -10°C a při vyšších podnulových teplotách doporučují elektrický předehřev. 

Aktivní rekuperace

Některé jednotky se systémem aktivní rekuperace využívají tepelné čerpadlo i na aktivní protimrazovou ochranu. Toto využití je specifické a trochu jiné dle daného výrobce. Například u jednotek Nilan nezamrzá výměník díky aktivní rekuperaci a proto není potřeba předehřevu.

Závěrem bychom chtěli říci, aby jste nepodceňovali tuto tématiku. Jelikož při užívání objektu můžete tuto problematiku v zimních období velmi negativně pocítit. Při pořizování jednotky se varianty řešení promítnou do ceny za rekuperační jednotku, takže vždy nejlevnější jednotka není ta nejlevnější. Za nás většinou doporučujeme klasický předehřev, protože vítězí ve funkčnosti oproti ostatním variantám. 

Kategorie: Rekuperace

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *