aktivní rekuperace

Při výběru rekuperační jednotky se nejprve musíme rozhodnout jakou variantu rekuperace zvolíme. Jestli takzvanou pasivní nebo aktivní rekuperaci. Důležité je se rozhodnout v prvotní fázi, když vymýšlíme koncept větrání. Jelikož každé navrhování má své pravidla a specifika.

Pasivní rekuperace

Pasivní rekuperace neboli pouze rekuperace je mechanické zařízení pohánějící vzduch do tepelného výměníku (deskový, protiproudý, entalpický, rotační atd.), kde dochází k výměně teplot mezi proudy vzduchů více se dočtete zde. Tímto způsobem lze ušetřit zhruba 80 % nákladů na dotápění tepelné ztráty větráním.
Pasivní rekuperace je standardem dnešní doby daným nařízením Evropské unie. Cena rekuperační jednotky nejvíce závisí na požadovaném průtoku, typu tepelného výměníku, kvality, protimrazové ochrany, ovládání a dalších parametrech. Aktuální cena za rekuperační jednotku pro středně velký dům se pohybuje od 25 000 Kč do 90 000 Kč.

Aktivní rekuperace

Pojem aktivní rekuperace se zavedl pro vzduchotechnické jednotky s použitím do rodinných domů, kde se tento systém v některých případech začíná využívat. Zařízení funguje na principu tepelného čerpadla, proto dokáže přivážený vzduch ohřívat nebo ochlazovat. Tzn., že k rekuperační jednotce potřebujeme venkovní kondenzační jednotku, která bude propojená s rekuperační nebo je kondenzační jednotka zabudována v rekuperační jednotce a získává tepelnou energii ze znehodnoceného vyfukovaného vzduchu. Tepelné čerpadla pracují s topným faktorem (COP) a chladícím faktorem (EER) kolem hodnoty 3. Co přesně tyto zkratky znamenají? Hlavní uváděná výhoda je, že v letních období můžeme přivádět chladný vzduchu. Otázka je kolik taková jednotka může předat chladícího výkonu do vzduchu? Ukážeme si to na příkladu:
Pro příklad volím přívod a odtah 250 m3/h vzduchu (dimenze pro průměrný rodinný dům) a teplotu vnitřního vzduchu 26°C. Když bychom přiváděný vzduch v jednotce zchladili například na teplotu 16°C, tak předaný chladící výkon vzduchu je zhruba 1 kW. Z výpočtu potřeby chladícího výkonu na teplotu 26°C je nutné spočítat potřebnou hodnotu, ale orientačně se hodnota může zhruba pohybovat kolem 3-10 kW.
Z příkladu je patrné, že aktivní rekuperace pomáhá při chlazení objektu, ale jen v omezených případech (velmi malé tepelné zisky) může splnit komfort jako klimatizace. Cenové rozmezí se velmi liší, protože někteří výrobci mají odlišné technologie, ale většinou se pohybují od 45 000 do 150 000 Kč.

Kategorie: Rekuperace

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *