Co znamená EER a COP

Zkratky EER a COP

Při hodnocení tepelných čerpadel se setkáváme s pojmy EER a COP. Ale co to vlastně je?

Hodnoty EER a COP udávají účinnost tepelných čerpadel, respektive klimatizací. Zjednodušeně řečeno, když má tepelné čerpadlo EER=3, znamená to, že jednotka za určitých podmínek udělá z 1kW dodané elektřiny -> 3kW chladu, případně u COP tepla. Tyto podmínky se mění v závilosti na tepelném čerpadle. Například při vytápění je potřeba sledovat v jakých teplotách má jednotka provozní rozsah. Může se stát že jednotka funguje do -10 °C, ale v době, kdy potřebujeme teplo nejvíce, tak jednotka nevytápí. Dále při režimu vytápění je důležité sledovat jaké hodnoty topného faktoru (COP) jsou při teplotách pod nulou, protože účinnost s klesající teplotou klesá a stává se, že tepelné čerpadlo bude pracovat s hodnotou účinnosti blížící se jedné.

 • EER – Chladící faktor neboli koeficient energetické účinnosti
  Udává jak efektivní je tepelné čerpadlo při chlazení objektu. Kolik chladícího výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.
 • COP – Topný faktor 
  Udává jak efektivní je tepelné čerpadlo při vytápění objektu. Kolik topného výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.

V praxi se také setkáváme se zkratkami SEER a SCOP. Tyto pojmy, doplněné o písmeno „S“ značí také chladící a topný faktor, ale s průměrnou celoroční hodnotou. Většina dodavatelů již udává i tuto hodnotu s níž lze lépe odhadnout účinnost tepelného čerpadla.

 • SEER – Seasonal Energy Efficiency Ratio – Celoroční chladící faktor
  Udává jaký průměr efektivity tepelného čerpadla při chlazení objektu. Kolik chladícího výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.
 • COP – Seasonal Coefficent Of Performance – Celoroční topný faktor
  Udává jaký je průměr efektivnosti tepelného čerpadlo při vytápění objektu. Kolik topného výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *