ekodesing

Ekologická opatření jsou v dnešní době žhavým tématem, značně také ovlivňují výrobce vzduchotechnických jednotek. Evropská unie vydala nařízení č.1253/2014, které velmi ovlivňuje výrobce jednotek. Nařízení se zabývá úsporou tepelné ztráty větráním. Jednotky bez rekuperace tepla jsou nehospodárné zejména v zimním období, jelikož musíme vynaložit značné energie na ohřev vzduchu na požadovanou teplotu. Komise stanovila povinnost používání jednotek se zpětným získáváním tepla neboli jednotky vybavené rekuperací tepla a určila výjimky, na které ekodesing neplatí. Nařízení je velmi rozsáhlé, protože přesně definuje parametry, které musí jednotka a ventilátory splňovat. 

Co to znamená v praxi? 

Toto nařízení má velký vliv na počáteční investici do vzduchotechnického systému, která ve většině případů vzroste. S provozem zařízení se významně sníží provozní náklady, které by v průběhu let měli snadno zaplatit počáteční investic. Stanovené pravidla pro použití rekuperace ve VZT jednotkách platí pro všechny kromě zařízení výjimek.

Nařízení se netýká:
  • na malé větrací jednotky s elektrickým příkonem nižším než 30 W – fungují přerušovaně – např. ventilátor pro koupelnu
  • na axiální a radiální ventilátory vybaveny krytem ve smyslu nařízení EU č. 327/2011
  • zařízení pro procesní větrání: plavecké bazény, zemědělské aplikace, kuchyně, datová centra, serverové místnosti, odsávání od strojů, recirkulační jednotky v čistých prostorech, odvod tepla,  televizní a jiná studia s vysokým tepelným zdrojem od osvětlení, slévárenské a kovárenské procesy, haly s průmyslovými pecemi či výroba papíru
  • zařízení pro prostředí nebezpečí výbuchu, toxické nebo hořlavé prostředí atd..
  • provozovaných zařízení s přesahovanou teplotou 100°C
  • provozovaných zařízení v prostředí o teplotě větší 65°C nebo nižší jak -40°C

Závěrem bychom chtěli říci, že ekologická opatení správně nutí investory do koupě zařízení, které je energeticky mnohem šetrnější a v součtu pořizovacích a provozních nákladů levnější. Bohužel nyní probíhá doba, kdy ve většině případech je rozhodujícím faktorem o koupi zařízení počáteční cena a na další parametry jsou přehlíženy.

Chcete znát energetickou náročnost zařízení a úsporu provozních nákladů na tepelné ztráty větráním? Ozvěte se. Rádi Vám zodpovíme dotazy.

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *