nákupní centrum

Pokud chceme zajistit, aby Váši prodejnu navštěvovali zákazníci opakovaně, musíte kromě prodeje kvalitních výrobků dbát také na vnitřní prostředí a zajistit tak, aby se u Vás zákazníci cítili příjemně. Pro návrh kvalitního větrání prodejen je nutné brát v úvahu mnoho parametrů, které značně ovlivní celý koncept větrání.

Způsoby distribuce vzduchu

Nelze jednoduše popsat správný způsob distribuce pro všechny typy prodejen. Je nutné navrhnout větrání takovým způsobem, aby byla zajištěna výměna vzduchu v celém prostoru.  Obecně je vhodné distribuovat přívod vzduchu do uliček mezi regály se zbožím. Odtah umístit nad regály, v případě prodejen s potravinami, kde mohou vznikat pachy, nebo například teplo umístit odtah nad zdroj znečištění.

Návrh větrání

Větrání prodejen navrhujeme podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která nám stanovuje podmínky pro větrání pracovišť.

Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být

  • a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
  • b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
  • c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,
  • d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.

Podle třídy práce zaměstnanců a zákazníků určíme minimální přívod čerstvého vzduchu na osobu, a následně celkové množství přiváděného vzduchu. Ve většině případů nelze v prodejnách docílit přirozeným větráním požadovaných parametrů. Z toho důvodu je pro větrání nutné navrhnout vzduchotechnickou jednotku s rekuperací tepla. V případě požadavku na komfortní prostředí je vhodné jednotku zkombinovat s klimatizací a docílit tak kvalitních vnitřních podmínek i v horkých letních měsících. Pro oddělení vlivu venkovní teploty umístíme nad vstupy dveřní clony, které proudem cirkulačního vzduchu zabrání průniku venkovního tepla/chladu do vnitřního prostředí.

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *