učebna větrání

U vzdělávacích objektů v současné době dochází často k zateplování a výměně oken. Tento trend vede k značné úspoře energie a z toho důvodu je i dotačně podporován. Nezapomínejme však, že tyto úpravy natolik utěsní obvodový plášť budovy, že dosavadní přirozené větrání spárami a netěsnostmi, nyní nelze brát v úvahu. Při nedostatečném větrání místnosti dochází vlivem dýchaní osob k zvyšování koncentrace škodlivin, jakou jsou C02, vlhkost a teplota, dále dochází k zvýšení koncentrace znečisťujících látek uvolňujících se ze stavebních materiálů a nábytku. Tyto škodliviny a uvolněné látky mají na člověka negativní účinky jakou jsou například bolest hlavy, unavenost, poruchy soustředění, z hlediska dlouhodobého mohou zhoršovat zdravotní problémy jako např. onemocnění astma a alergie.

Požadavky na větrání škol se stanovují podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Typ prostoru

Množství vzduchu [m3.hod-1]

Učebny

20-30 na 1 žáka

Tělocvičny

20-90 na 1 žáka*

Šatny

20 na 1 žáka

Umývárny

30 na 1 umyvadlo

Sprchy

150-200 na 1 sprchu

Záchody

50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

*s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny

Koncentrace Co2 nesmí přesáhnout koncentraci 1500 ppm dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Z tabulky a průměrné obsazenosti osob v učebně je zřejmé, že větrání učeben musí být takřka nepřetržité, což „mikroventilace oken“ ani větrací štěrbiny nezajistí.

Způsoby větrání:

Přirozené

Jde o větrání učeben pomocí oken. Tento způsob větrání závisí výhradně na osobách v učebně.  V zimním období u standardní učebny tzn. 30 žáků a 1 učitel, při uvažování krátkodobého nárazového otevírání oken, nelze dosáhnou požadovaného průtoku přívodního vzduchu. Větrání okny je vhodné pouze pro větrání v přechodném období, kdy je venkovní a vnitřní teplota vzduchu přibližně stejná.

Nucené rovnotlaké větrání

Pomocí vzduchotechnické jednotky zajišťujeme rovnoměrný odtah i přívodu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je ve složení ventilátor, výměník zpětného získávání tepla (rekuperace), filtrace, případně i dohřev přiváděného vzduchu. Přiváděný vzduch je nejprve předehřát rekuperací a následně ohřívačem, případně topnou soustavou učebny. Regulace množství větraného vzduchu v učebnách je závislá na koncentraci CO2 v kombinaci s teplotou. Provoz jednotky se předpokládá pouze v provozní dobu, mimo ní je možnost nastavení časového plánu a odstavení jednotky s provětráním učebny před začátkem školního dne, či nastavení utlumeného provozu.

2a) Centrální vzduchotechnická jednotka

Pro větrání učeben je navržena společná jednotka, která větrá společně více učeben, do jednotlivých učeben jsou vedeny rozvody pro přívod a odtah vzduchu regulovatelné regulátory průtoku. 

Výhody tohoto řešení:
+ centrální jednotka je v poměru ceny/učebnu levnější něž samostatné lokální jednotky
+ akusticky výhodnější možnost – umístění jednotky na chodbu případně mimo objekt
+ možnost osazení chladiče

2b) Lokální vzduchotechnické jednotky

Pro každou učebnu je navržena samostatná rekuperační jednotka, která může být napojena na potrubí rozvod vedený v podhledu nebo přiznaný pod stropem. Druhá varianta je jednotka určená primárně do škol, která není připojena na potrubní rozvod a přívod a odtah vzduchu je rovnou z jednotky. 

Výhody tohoto řešení:
+ kratší rozvody
+ jednodušší regulace
+ možnost osazení chladiče

Dalším zajímavým tématem, které jsme pro vás zpracovali, jsou dotace na zařízení vzduchotechniky do škol. Rozhodně ho nesmíte minout!

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *