plná učebna

Zajištění kvalitních mikroklimatických podmínek pro vzdělávání je finančně náročné, naštěstí je možné zažádat o dotaci u operačního programu Životní prostředí. Dotace jsou poskytovány z důvodů snížení energetické náročnosti budov a zvýšení používání obnovitelných zdrojů energie.

Mezi projekty podporované operačním programem Životní prostředí (2014–2020) spadá:

– zateplení obvodového pláště budovy

– realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

– realizace systémů využívajících odpadní teplo

Pomocí rekuperačního větrání dojde nejen ke zlepšení vnitřních mikroklimatických podmínek, ale také vlivem rekuperace s účinností až 90 % k snížení ročních nákladů na vytápění až o 50 %.

Pro získání dotace je nutné:

Autorizovaná projektová dokumentace vzduchotechniky a souvisejících profesí, včetně posouzení splnění požadavku maximální koncentrace CO2, doložení vypočtu o nepřekročení hladiny akustického tlaku A v prostorech pobytu osob 40 dB
Energetický audit objektu 
Obálka budovy dle ČSN 730540-2 (znění říjen 2011)

Podporu lze získat buď ve formě nevratné dotace, či zvýhodněného úvěru, možná je i kombinace těchto variant. Při návrhu rovnotlakého nuceného větrání je možné získat dotaci ve výši 70 % veškerých způsobilých výdajů. Výše maximální dotace je zastropena 460 Kč na 1 m3/h přiváděného čerstvého vzduchu, přičemž nesmí přesáhnout zmíněných 70 % z uznatelných nákladů.

Uvedeno na příkladu:      

Učebna (30 žáků, 1 učitel)
Přívod na žáka 20-30 m3/h
Přívod na učitele 25 m3/h
Celkem přívod na třídu = 30 x 30 + 1 x 25 = 925 m3/h
Maximální výše dotace na třídu = 925 x 460 = 425 500 Kč (omezeno do 70 % uznatelných nákladů).

Využijte této možnosti větrat nuceným způsobem s rekuperací tepla a tím zajistíte kvalitní vnitřní prostředí školy dle platných norem a ušetříte provozní náklady na vytápění v zimních období. Rádi vám pomůžeme zařídit všechny potřebné papíry a navrhneme realizaci na míru. Napište nám třeba přes Facebook a domluvíme se na nezávazné schůzce. Budeme rádi, když i Vaši školu si budeme moci připsat mezi úspěšně realizované projekty, které pomáhají životnímu prostředí a zdraví. 

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *