Kondenzace na VZT potrubí

Jedním z častých problémů uživatelů nuceného větrání je kondenzace na vzduchotechnickém potrubí, která může způsobovat estetické i funkční škody. Pokud se ale držíme zásad a výpočtů, pak se kapající vodě vyhneme.

Proč vlastně kondenzace vzniká?
Nejjednodušeji bychom to přirovnali k orosené sklenici piva. Studené pivo je dopravovaný vzduch a půllitr je VZT potrubí. Ke kondenzaci dochází, když je teplota povrchu potrubí pod křivkou sytosti vnitřního vzduchu.

Ukážeme si jednoduchou ukázku na HX diagramu (stavový diagram ukazující vzájemnou závislost vlhkosti vzduchu a teploty při izobarických dějích).

Diagram 1
Vnitřní podmínky: t=20°C a Rh=50%
Dopravovaný vzduch: t=5°C

-> dochází ke kondenzaci

Diagram 2
Vnitřní podmínky: t=20°C a Rh=50%
Dopravovaný vzduch: t=15°C

-> nedochází ke kondenzaci


Diagram 1

Kondenzace HX diagram


Diagram 2

Kondenzace HX diagram

Z diagramů je vidět, že kondenzace závisí na teplotě a vlhkosti vnitřního a dopravovaného vzduchu (dále také samozřejmě na materiálu potrubí). Proto se doporučuje izolovat potrubí, pokud teplota dopravovaného vzduchu bude výrazně rozdílná oproti vnějšímu prostředí (interiér, exteriér).

V jakých častých případech může vznikat kondenzace:
1) na potrubí od rekuperační jednotky, ventilátoru (nasávání, výfuk)
2) na přívodním potrubí, kde se dopravuje chlazený vzduch
3) na potrubí procházejícím nezateplenou půdou, nevytápěným prostorem nebo venkovním prostředí
4) na vnitřní straně potrubí, které vede do exteriéru

Jak ošetřit potrubí, abychom zabránili nebo omezili kondenzaci:
Potrubní sít se v prostředí s rizikem kondenzace tepelně izoluje, aby se teplota povrchu potrubí zvýšila nad křivku sytosti. Z podmínek teplotních extrémů se následně vypočítá tloušťka izolace, která bude zajišťovat, aby nedocházelo ke kondenzaci.
Kondenzace na vnitřní straně potrubí může při některých podmínkách vznikat i při zateplení potrubí, a proto se do potrubí navrhuje odvod kondenzátu. Kondenzát se odvádí buďto z nejnižšího místa VZT stoupačky, v T-kusech potrubí či případně speciálními kondenzačními jímkami.

Při realizaci VZT systému se vyplatí věnovat se pečlivému izolování nebezpečných míst a odvodu kondenzátu. Protože po realizaci a následném provozu se již tyto chyby špatně opravují a stojí řádově více než izolace sama.

Chcete navrhnout potrubní síť nebo poradit v oblasti kondenzace? Ozvěte se. Rádi Vám zodpovíme dotazy.

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *