Jak dopadne klimatizace, když ji špatně vyberete

Při návrhu a volbě klimatizace je potřeba zohlednit mnoho faktorů a zamezit tak chyb. Nejčastěji vybrané klimatizační zařízení pracuje s cirkulačním vzduchem. To znamená, že dochází k úpravě vzduchu, nikoliv k jeho výměně. Při pouhé úpravě vzduchu může docházet k úpravám, jako jsou změna teploty, vlhkosti a filtrace vzduchu. Úprav vzduchu existuje pochopitelně více, ale ty jsou v mnohých případech pouze nadstandardem. Na českém trhu je spoustu společností s různou kvalitou a cenovým rozmezím, takže klimatizaci lze mít přesně na míru. Výběr kvalitní klimatizace je pro laika téměř nadlidským úkolem, proto je zapotřebí vyvarovat se těchto chyb.

Chyba č.1 – určení potřebného chladícího výkonu

Základním parametrem při výběru klimatizace je chladící, popřípadě topný výkon zařízení. Důležité je správně spočítat vnější a vnitřní tepelnou zátěž (Wattů) v místnosti. Vnitřní tepelná zátěž pochází od lidí a veškerých elektrických spotřebičů, které máte v domácnosti. Naproti tomu vnější tepelná zátěž pochází zejména od slunce v letním období. Při výpočtu je také nutné zohlednit faktory, jako jsou velikost oken, světová strana, výsledná teplota, součinitel prostupu tepla oken a zdí atd. Některé firmy tepelnou zátěž určují odhadem podle plochy místnosti. To však může být nepřesné.

Chyba č. 2 – nevhodně zvolená vnitřní jednotka

Výrobci nabízí velmi komplexní sortiment pro distribuci vzduchu. Na výběr je z kazetových, kanálových, nástěnných, parapetních či podstropních jednotek. Každý typ se hodí do jiné situace a je zde mnoho ovlivňujících faktorů, jako jsou půdorys a výška místnosti, umístění nábytku, rozmístění lidí v prostoru, možnost odvodu kondenzátu, výkonová řada a trasa potrubí.

Chyba č. 3 – umístění kondenzační jednotky

Venkovní jednotka má svá pravidla pro umístění a při špatné volbě prostoru může dojít k nižšímu výkonu, zvýšení akustických parametrů rezonancí nebo efektivitě u hodnot topného faktoru (COP) či koeficientu energetické účinnosti. Zařízení bychom správně měli umisťovat tam, kde vyhovuje polohově a vzdálenostním podmínkám výrobce a zároveň, kde bude splňovat akustické limity.

Chyba č. 4 – zvolení správného ovládání a doplňkových funkcí

Při špatné volbě ovladače klimatizace nebo klimatizací v prostoru může zařízení postrádat kýženou efektivitu. Musíme myslet na to, kdo bude klimatizaci ovládat v prostoru, a kdo bude mít tzv. poslední slovo. Rozlišujeme hlavně dva druhy ovladačů, a to kabelový (nástěnný) a IR ovladač (dálkový). Některé klimatizace také obsahují Wi-Fi modul, tudíž lze zařízení ovládat přes telefon i na dálku. Vnitřní klimatizační jednotky již mají širokou škálu doplňkových služeb, například pohybové čidlo, vlhkostní čidlo, modul Windfree či rozšíření filtrace. Tyto nadstavby podstatně zefektivní provoz domácí klimatizace.

Chyba č. 5 – garantovaný chod

Zejména v režimu vytápění je nutné sledovat do jakých teplot jednotka dokáže topit, jaký má topný faktor u nízkých teplot a jaký má jednotka výkonové parametry při nepříznivých teplotách. Tepelné čerpadlo ve výkyvech teplot nefunguje tak efektivně. Při těchto výkyvech se může faktor COP rovnat jedné a dokonce i výkon kondenzační jednotky je v určitých teplotách rozdílný. Znamená to tedy, že při největší spotřebě při topení klimatizační jednotkou zařízení funguje velmi neekonomicky, případně nemusí fungovat vůbec.

Neslyšeli jste o COP? Čtěte více.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *