Co znamená EER a COP

Zkratky (S)EER a (S)COP

Co znamená EER a COP

Zkratky EER a COP

Při hodnocení tepelných čerpadel se setkáváme s pojmy EER a COP. Ale co to vlastně je?

Hodnoty EER a COP udávají účinnost tepelných čerpadel, respektive klimatizací. Zjednodušeně řečeno, když má tepelné čerpadlo EER=3, znamená to, že jednotka za určitých podmínek udělá z 1kW dodané elektřiny -> 3kW chladu, případně u COP tepla. Tyto podmínky se mění v závilosti na tepelném čerpadle. Například při vytápění je potřeba sledovat v jakých teplotách má jednotka provozní rozsah. Může se stát že jednotka funguje do -10 °C, ale v době, kdy potřebujeme teplo nejvíce, tak jednotka nevytápí. Dále při režimu vytápění je důležité sledovat jaké hodnoty topného faktoru (COP) jsou při teplotách pod nulou, protože účinnost s klesající teplotou klesá a stává se, že tepelné čerpadlo bude pracovat s hodnotou účinnosti blížící se jedné.

 • EER – Chladící faktor neboli koeficient energetické účinnosti
  Udává jak efektivní je tepelné čerpadlo při chlazení objektu. Kolik chladícího výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.
 • COP – Topný faktor 
  Udává jak efektivní je tepelné čerpadlo při vytápění objektu. Kolik topného výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.

V praxi se také setkáváme se zkratkami SEER a SCOP. Tyto pojmy, doplněné o písmeno „S“ značí také chladící a topný faktor, ale s průměrnou celoroční hodnotou. Většina dodavatelů již udává i tuto hodnotu s níž lze lépe odhadnout účinnost tepelného čerpadla.

 • SEER – Seasonal Energy Efficiency Ratio – Celoroční chladící faktor
  Udává jaký průměr efektivity tepelného čerpadla při chlazení objektu. Kolik chladícího výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.
 • COP – Seasonal Coefficent Of Performance – Celoroční topný faktor
  Udává jaký je průměr efektivnosti tepelného čerpadlo při vytápění objektu. Kolik topného výkonu udělá z 1 kW dodané elektrické energie.
Proc vyuzivat rekuperace

Rekuperace, aneb co to vlastně je?

Proc vyuzivat rekuperace

V nejrůznějších diskusních fórech o rodinných domech se uživatelé ohání pojmem rekuperace, ale co to vlastně v jednoduchosti je?

Rekuperační jednotka neboli větrací zařízení nám umožňuje větrat rodinný dům nebo jakýkoliv prostor. Toto zařízení uvádí do pohybu přiváděný a odváděný vzduch. Oproti jiným řešením větrání nám rekuperační jednotka ušetří peníze za vytápění. A jak to vlastně funguje?

Rekuperace tepla neboli zpětné získávání tepla (ZZT) je proces, který využijeme především v zimě. Studený čerstvý venkovní vzduch např. o teplotě -15 °C se ohřeje ve výměníku bez jakéhokoliv ohřívače na teplotu kolem 18 °C. Principem je, že teplý vnitřní odtahovaný vzduch si vymění teplotu v rekuperační jednotce s přívodním vzduchem. Tímto procesem se nám výrazně sníží náklady na vytápění, jelikož ohříváme vzduch jen cca o 3 °C místo o 35 °C. Tepelná ztráta budovy větráním se zmenší zhruba o 80%.

Rekuperační jednotka Brink – Flair 325

Z takové větrací jednotky vedou čtyři potrubí. Jedná se o přívod, odvod, nasávání a výfuk vzduchu. Tyto rozvody a výběr jednotky navrhuje projektant vzduchotechniky, jelikož špatné navržení systému může přivodit více škody než užitku. 

Přemýšlíte nad zavedením rekuperační jednotky i u vás? V našem dalším článku se dozvíte na co při výběru dávat pozor a čemu se vyvarovat.

aktivní rekuperace

Aktivní vs. pasivní rekuperace

aktivní rekuperace

Při výběru rekuperační jednotky se nejprve musíme rozhodnout jakou variantu rekuperace zvolíme. Jestli takzvanou pasivní nebo aktivní rekuperaci. Důležité je se rozhodnout v prvotní fázi, když vymýšlíme koncept větrání. Jelikož každé navrhování má své pravidla a specifika.

Pasivní rekuperace

Pasivní rekuperace neboli pouze rekuperace je mechanické zařízení pohánějící vzduch do tepelného výměníku (deskový, protiproudý, entalpický, rotační atd.), kde dochází k výměně teplot mezi proudy vzduchů více se dočtete zde. Tímto způsobem lze ušetřit zhruba 80 % nákladů na dotápění tepelné ztráty větráním.
Pasivní rekuperace je standardem dnešní doby daným nařízením Evropské unie. Cena rekuperační jednotky nejvíce závisí na požadovaném průtoku, typu tepelného výměníku, kvality, protimrazové ochrany, ovládání a dalších parametrech. Aktuální cena za rekuperační jednotku pro středně velký dům se pohybuje od 25 000 Kč do 90 000 Kč.

Aktivní rekuperace

Pojem aktivní rekuperace se zavedl pro vzduchotechnické jednotky s použitím do rodinných domů, kde se tento systém v některých případech začíná využívat. Zařízení funguje na principu tepelného čerpadla, proto dokáže přivážený vzduch ohřívat nebo ochlazovat. Tzn., že i k některým typům rekuperačních jednotek potřebujeme venkovní kondenzační jednotku, která bude propojená s rekuperační. Nebo je kondenzační jednotka zabudována v rekuperační jednotce a získává tepelnou energii ze znehodnoceného vyfukovaného vzduchu. Tepelné čerpadla pracují s topným faktorem (COP) a chladícím faktorem (EER) kolem hodnoty 3. Co přesně tyto zkratky znamenají? Hlavní uváděná výhoda je, že v letních období můžeme přivádět chladný vzduchu. Otázka je kolik taková jednotka může předat chladícího výkonu do vzduchu? Ukážeme si to na příkladu:
Pro příklad volím přívod a odtah 250 m3/h vzduchu (dimenze pro průměrný rodinný dům) a teplotu vnitřního vzduchu 26°C. Když bychom přiváděný vzduch v jednotce zchladili například na teplotu 16°C, tak předaný chladící výkon vzduchu je zhruba 1 kW. Z výpočtu potřeby chladícího výkonu na teplotu 26°C vychází potřeba chladu orientačně kolem 3-10 kW (pro běžný RD).
Z příkladu je patrné, že aktivní rekuperace pomáhá při chlazení objektu, ale jen v omezených případech (velmi malé tepelné zisky) může splnit komfort jako klimatizace. Cenové rozmezí se velmi liší, protože někteří výrobci mají odlišné technologie, ale většinou se pohybují od 45 000 do 150 000 Kč. 

Proto za nás je rozumnější varianta s pasivní rekuperací a klasickou klimatizací, protože systém dokáže zařídit mnohem vyšší komfort za oddobnou cenu jako aktivní rekuperace.

Už víte jakou jednotku budete preferovat?

Rádi Vám pomůžeme s výměrem a následným návrhem uzpůsobeným přesně na daný typ rekuperace a domu. Kontaktujte nás.

Jak dopadne klimatizace, když ji špatně vyberete

5 nejčastějších chyb při návrhu klimatizace

Jak dopadne klimatizace, když ji špatně vyberete

Při návrhu a volbě klimatizace je potřeba zohlednit mnoho faktorů a zamezit tak chyb. Nejčastěji vybrané klimatizační zařízení pracuje s cirkulačním vzduchem. To znamená, že dochází k úpravě vzduchu, nikoliv k jeho výměně. Při pouhé úpravě vzduchu může docházet k úpravám, jako jsou změna teploty, vlhkosti a filtrace vzduchu. Úprav vzduchu existuje pochopitelně více, ale ty jsou v mnohých případech pouze nadstandardem. Na českém trhu je spoustu společností s různou kvalitou a cenovým rozmezím, takže klimatizaci lze mít přesně na míru. Výběr kvalitní klimatizace je pro laika téměř nadlidským úkolem, proto je zapotřebí vyvarovat se těchto chyb.

Chyba č.1 – určení potřebného chladícího výkonu

Základním parametrem při výběru klimatizace je chladící, popřípadě topný výkon zařízení. Důležité je správně spočítat vnější a vnitřní tepelnou zátěž (Wattů) v místnosti. Vnitřní tepelná zátěž pochází od lidí a veškerých elektrických spotřebičů, které máte v domácnosti. Naproti tomu vnější tepelná zátěž pochází zejména od slunce v letním období. Při výpočtu je také nutné zohlednit faktory, jako jsou velikost oken, světová strana, výsledná teplota, součinitel prostupu tepla oken a zdí atd. Některé firmy tepelnou zátěž určují odhadem podle plochy místnosti. To však může být nepřesné.

Chyba č. 2 – nevhodně zvolená vnitřní jednotka

Výrobci nabízí velmi komplexní sortiment pro distribuci vzduchu. Na výběr je z kazetových, kanálových, nástěnných, parapetních či podstropních jednotek. Každý typ se hodí do jiné situace a je zde mnoho ovlivňujících faktorů, jako jsou půdorys a výška místnosti, umístění nábytku, rozmístění lidí v prostoru, možnost odvodu kondenzátu, výkonová řada a trasa potrubí.

Chyba č. 3 – umístění kondenzační jednotky

Venkovní jednotka má svá pravidla pro umístění a při špatné volbě prostoru může dojít k nižšímu výkonu, zvýšení akustických parametrů rezonancí nebo efektivitě u hodnot topného faktoru (COP) či koeficientu energetické účinnosti. Zařízení bychom správně měli umisťovat tam, kde vyhovuje polohově a vzdálenostním podmínkám výrobce a zároveň, kde bude splňovat akustické limity.

Chyba č. 4 – zvolení správného ovládání a doplňkových funkcí

Při špatné volbě ovladače klimatizace nebo klimatizací v prostoru může zařízení postrádat kýženou efektivitu. Musíme myslet na to, kdo bude klimatizaci ovládat v prostoru, a kdo bude mít tzv. poslední slovo. Rozlišujeme hlavně dva druhy ovladačů, a to kabelový (nástěnný) a IR ovladač (dálkový). Některé klimatizace také obsahují Wi-Fi modul, tudíž lze zařízení ovládat přes telefon i na dálku. Vnitřní klimatizační jednotky již mají širokou škálu doplňkových služeb, například pohybové čidlo, vlhkostní čidlo, modul Windfree či rozšíření filtrace. Tyto nadstavby podstatně zefektivní provoz domácí klimatizace.

Chyba č. 5 – garantovaný chod

Zejména v režimu vytápění je nutné sledovat do jakých teplot jednotka dokáže topit, jaký má topný faktor u nízkých teplot a jaký má jednotka výkonové parametry při nepříznivých teplotách. Tepelné čerpadlo ve výkyvech teplot nefunguje tak efektivně. Při těchto výkyvech se může faktor COP rovnat jedné a dokonce i výkon kondenzační jednotky je v určitých teplotách rozdílný. Znamená to tedy, že při největší spotřebě při topení klimatizační jednotkou zařízení funguje velmi neekonomicky, případně nemusí fungovat vůbec.

Neslyšeli jste o COP? Čtěte více.