Rekuperace

Rekuperační jednotka s deskový tepelným výměníkem - Brink Flair 325
Pro a proti při výběru rekuperační jednotky

Rekuperační jednotka neboli větrací zařízení se zpětným získávání tepla nám umožňuje větrat rodinný dům nebo jakýkoliv prostor. A využívat při tom energii z odtahovaného vzduchu. Buďto tepelnou nebo některé výměníky i entalpickou energii. Rekuperaci tepla využijeme zejména v chladných měsících. Zařízení předává energii v tepelném výměníku z odtahovaného vzduchu přiváděnému bez další elektrické energie. Napájíme jen ventilátory, které pohánějí vzduch. Například v zimním extrému při venkovní teplotě -15°C si vymění venkovní vzduch teplotu s vyfukovaným vnitřním vzduchem s účinností zhruba 85%. To znamená, že z -15°C máme „zadarmo“ +15°C (úspora ohřevu přiváděného vzduchu o 30°C). Zařízení je tedy úsporné a zároveň ekologické, protože ušetříme náklady za vytápění. Tepelná ztráta větráním se zpětným získáváním tepla zmenší zhruba o 80%. Investice do zařízení je sice větší než systém bez rekuperace, ale provozem zařízení se Vám vrací vynaložené náklady za vytápění.

Více v naší článkové sekci:

jednotka

Protimrazová ochrana rekuperačního výměníku

Jednotka od značky Flexit – Nordic S3 s integrovaným elektrickým ohřívačem Při výběru typu rekuperačního výměníku volíme také typ protimrazové ochrany. V zimním období nám při mínusových teplotách může rekuperační výměník…
Flair_325-visual_open-300dpi-Brink_Climate_Systems

Rekuperace vs regenerace

Rekuperační jednotka s deskový tepelným výměníkem – Brink Flair 325 Při výběru rekuperační jednotky se musíme rozhodnout a pečlivě zvážit jaký budeme mít typ tepelného výměníku. V principu rozhodujeme mezi…
Brink Air Excellent_malý

Co je centrální systém rekuperace?

Rekuperační jednotka Brink Flair 325 a potrubní rozvod Brink Air Excellent pro RD Centrální systém rekuperace je klasické řešení nuceného větrání v domech i komerčních stavbách. Rekuperační jednotka obsluhuje více…
nzu

Dotace na rekuperaci

Při plánování rodinného domu lze využít dotace na rekuperaci pomocí dotačního programu Nová zelená úsporám. Stát nám při splnění podmínek zaplatí část nákladů na tyto opatření. Jsou tři následující oblasti…