klimatizace

Jak funguje klimatizace? Důležitou složkou parametrů vzduchu je teplota. Snažíme se ji udržovat v pasivními a aktivními opatřeními, aby byla v požadovaných hodnotách. V letním období má dům tepelné zisky (slunce, vnitřní přístroje, lidé), které zvyšují teplotu uvnitř objektu. Nejčastějším aktivním způsobem snížení teploty je instalace klimatizačního zařízení.

Klimatizace je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda. To znamená, že k ochlazování vzduchu používáme venkovní vzduch, kdy chlad předáváme vnitřnímu vzduchu nebo vodě. Tepelné čerpadlo má čtyři hlavní součástky: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Komponenty propojuje potrubí ve kterém putuje chladivo. Zařízení je ekologické, jelikož z 1kW elektrické energie udělá cca 3 kW tepla nebo chladu (určuje faktor COP a EER). Zařízení pracuje na principu stlačování a roztažnosti chladiva spojené s nesoucí teplotou v chladivu.

Co to tedy znamená?

V praxi tedy zařízení vypadá, tak že máme venku umístěnou venkovní jednotku a uvnitř vnitřní jednotky, které produkují chlad nebo teplo. Dnes již většina klimatizací umí obrátit cyklus, takže můžeme si s zařízením topit nebo chladit. Vnitřní a venkovní jednotky jsou propojeny potrubím s chladivem, případně s vodou při použití chladících stropů nebo fancoilů.

Venkovní jednotka se navrhuje podle vnitřních jednotek, aby měla dostatečný chladící nebo tepelný výkon. Důležité je sledovat v jakých teplotních rozmezích jednotky dokážou pracovat (ekonomičtější varianty nemají takový rozsah) a jaké převýšení či délky potrubí klimatizace zvládne překonat. Jednotka produkuje hluk při provozu zařízení, takže je třeba sledovat limitní hodnoty.

Jak tedy řešíme problémy s hlukem?

Vnitřní klimatizační jednotky se umísťují do pobytových prostor, kde byly vypočítány tepelné zisky vztažené k požadované teplotě. Podle hodnoty v místnosti se určí chladící výkon klimatizace a následně se navrhne umístění a vhodný typ vnitřní jednotky. Každý výrobce má nějaké specifické jednotky, ale v principu se jedná o nástěnné, kazetové, stropní nebo parapetní jednotky. Při návrhu je potřeba myslet i na odvod kondenzátu ze zařízení. Ten vzniká při chlazení vzduchu. Klimatizace odebírá vzduchu vlhkost a tím vzniká kondenzát. Ovládat jednotky můžete nástěnným ovladačem, infra ovladačem nebo aplikací přes mobil. Lze nastavit teplotu, typ proudění a intenzitu. Dalším příslušenstvím může být například ionizátor, pohybové čidlo, vlhkostní čidlo, modul Windfree či rozšíření filtrace vzduchu.

Jakých nejčastějších chyb se i školení profesionálové při navrhování dopouští a jak jim předejít se dočtete zde.


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *