bazén

Základním důvodem nutnosti větrání krytých bazénů, ať už se jedná o plavecký stadion, wellness, či bazén u rodinného domu je snížení vlhkosti odpařující se z vodní hladiny a s ní spojená kondenzace na/ve stavebních konstrukcích. Dalším důvodem je chemická zátěž prostoru vznikající reakcí dezinfekčních přípravků např. chlóru, soli.

Požadavky na vnitřní mikroklima nám stanovuje vyhláška č. 238/2011 Sb.

Faktor prostředí

Hala bazénu

Přilehlé prostory pro uživatele (šatny, WC, sprchy, chodby atd.)

Vstupní hala

Teplota vzduchu

o 1 – 3 °C vyšší než teplota vody v bazénu max. 34 °C

sprchy 24 – 30 °C šatny 20 – 28°C pobytové prostory 22 – 26°C vstupní prostory 20 – 22°C

min. 17 °C

Relativní vlhkost vzduchu

max. 65 %

sprchy max. 85 % ostatní prostory max. 50 %

Intenzita výměny vzduchu

min. 2x za hodinu

sprchy min. 8x za hodinu šatny 5 – 6x za hodinu ostatní prostory tak, aby vyhovovaly limitním hodnotám relativní vlhkosti vzduchu

min. 1x za hodinu

Trichlor-amin

0,5 mg/m3 1

Postup návrhu větrání

Pro správný návrh větracího zařízení, které výkonově splní podmínku maximální relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nutné provést výpočet produkce vodní páry. Postup výpočtu volíme např. podle německé VDI 2089, která stanovuje hodnotu produkce vodní páry a následně stanovení nutného průtoku přiváděného a odváděného vzduchu. Větrání bazénů navrhujeme na odvětrání maximální možné produkce vodní páry pro daný prostor, tento stav však nastává jen krátkodobě při největším zatížení vnitřního provozu v souběhu s venkovními mikroklimatickými podmínkami. 

Jednotka tedy pracuje na plný výkon pouze krátkodobě, pro úsporu energie je nutné vybavit vnitřní prostor bazénové haly čidlem vlhkosti a teploty, tak aby jednotka na základě získaných hodnot mohla řídit svůj výkon. Produkce vlhkosti, tedy i množství větraného vzduchu závisí na ploše a pohybu vodní hladiny. Rozdíl mezi produkcí vodní páry u zakryté a nezakryté vodní plochy je přibližně desetinásobný. Důrazně tedy doporučujeme, pokud je to technicky možné, v době nevyužívání bazénu vodní plochu zakrýt.

Odolnost proti korozi

Všechny komponenty větracího zařízení včetně distribučních prvků i rozvodů vzduchotechniky musí být opatřeny speciální povrchovou ochranou, která odolává chemickým přípravkům pro úpravu bazénové vody.

Způsob distribuce vzduchu

Distribuční prvky volíme takový způsobem, aby bylo dosaženo rovnoměrného provětrání celého prostoru. Přívodní prvky dispozičně umístíme k proskleným konstrukcím pro zamezení kondenzace vlivem chladnější plochy. Přívodní prvky nedoporučujeme umístit nad vodní hladinu. Vlivem proudění přívodního vzduchu by mělo za následek větší odpar vody z hladiny. Maximální doporučená rychlost proudění v pobytové zóně je 0,2 m/s, tuto hodnotu rozhodně nepřekračovat, vlivem mokré pokožky lidské tělo více vnímá průvan. Odvod vzduchu umístíme na opačnou stranu přívodu, nebo nad vodní hladinu.

Opomenuli jste odvětrávání u svého bazénu? Nevadí, rádi vám poradíme. Zkuste nás nezávazně kontaktovat třeba například pomocí Facebooku nebo emailové adresy.

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *