navrh nemocnice

Pro navrhování větrání v ČR zatím nemáme žádný platný souhrný předpis pro větrání zdravotnických staveb. Projektanti vychází ze zahraničních předpisů (Němeko, Rakousko Skandinávské země, USA), bývalé zdravotnické směrnice či projekčních zvyklostí mezi projektanty – hygienickou stanicí a vzduchotechnickými firmami. Nemocnice je rozdělena do mnoho různých pracovišť a prostorů s velmi různými požadavky na vnitřní prostředí. Je proto nutné v zadání si každý prostor detailně zanalyzovat a určit koncepci na větrání prostoru. Speciální problematikou jsou operační sály.

Operační sály

Operační sály se navrhují jako čistý prostor. Zatříděním se zabývá norma ČSN EN 14 644 , kde podle ní zatřídíme čistý prostor. Máme čtyři třídy čistoty od ISO 5 (nejčistčí) po ISO 8. Norma říká jaký počet částic může být částic v m3 vzduchu a o jakých velikostech. Při koncepci větrání operačního sálu nejvíce ovlivňují tyto faktory: zatřídění sálu dle čistoty, typ operativních zákroků na sále, rozměry a uspořádání místnosti, počet personálu a použitý typ oblečení, prevence proudění vzduchu z méně čistých prostor, pozice operační rány, osvětlení, vybavení a personálu, množství a typ použitých nástrojů, dodržování dveřní disciplíny a finance. A hlavními sledovanými parametry vnitřního prostředí jsou: rychlosti přiváděného a odváděného vzduchu, přetlak vzduchu, filtrace,  teplota, vlhkost a typ proudění. Operační sály jsou jedny z nejnáročnějších prostorů na vnitřní parametry vzduchu, jelikož při nedodržení podmínek hrozí k přenosu infekce do operovaných ran.

Závěrem bych chtěl říci, že  jsou nemocnice specifickým a hygienickým prostorem, v kterým je potřeba navrhovat takové prostředí, aby se nemohli šířit nemoci. Nesmí se stát, že pacient se zlomenou rukou dostane pooperačně nějakou infekci. K tomu je nutné dostat od nemocnice jasné a detailní zadání. Vytváří se nová Evropská norma, která by mohla projekční zvyklosti sjednotit a vytvořit, tak požadavky na vnitřní prostředí.

Jste soukromý lékař a potřebujete poradit? Nezávazně nás kontaktujte třeba pomocí Facebooku nebo emailové adresy. 

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *