podzemní garáže

Dalším téma pro článek jsme si vybrali větrání garáží. Jedná se o specifický návrh s různými možnými řešeními. Touto problematikou se zabývá norma ČSN 736058, podle které garáže navrhujeme. Všeobecně se navrhují tři způsoby větrání: provozní, havarijní a požární. Provozní a požární může být přirozené nebo nucené a havarijní se navrhuje nucené. Další rozhodujícím parametrem je typ aut, které do garáží mohou. Pro návrh větrání je zásadní, zda se jedná o auta na kapalné pohonné hmoty (benzin, nafta) nebo na plynový pohon.

Provozní větrání navrhujeme, tak aby byly splněny hygienické limity pro pohyb osob v garáží. Nejzásadnější škodliviny, které z prostoru potřebuje odvětrat při provozním větrání, jsou oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku a oxid siřičitý. Při návrhu je nutné nejprve určit, jestli se navrhovaná garáž řadí do jednotlivých a řadových garáží nebo hromadné garáže.

Přirozené větrání jednotlivých a řadových garáží 

se navrhuje příčně s neuzavíratelnými otvory na protilehlých stěnách. Součet otvorů je pro vozidla skupiny 1 – 0,025 m2/stání a pro vozidla skupiny 2 a 3 – 0,045 m2/stání. Polovina plochy větracích otvorů se umisťuje u podlahy (spodní hrana nejvýše v 0,5 m) a druhá u stropu (horní hrana nejníže 0,3 m pod stropem). V případě větrání šachtou, která navazuje na větrací otvor, musí být plocha o stejné ploše průřezu. V případě šachty vyšší jak dva metry, tak musí být plocha dvojnásobná.

Nucené větrání jednotlivých a řadových garáží

Nejčastější řešíme podtlakově, na požadovanou intenzitu větrání I=1 h-1. Přiváděcí otvor musí mít takovou plochu, aby rychlost ve vyústce byla maximálně 0,7 m/s. Umístění přívodu musí být příčně vůči odtahu. Odtahový ventilátor musí být v provozu po celou dobu pobytu osob v garážích.

Přirozené větrání hromadných garáží 

Přirozené větrání je příčné, ale protilehlé stěny musí být do 60 m od sebe. Otvory musí být rovnoměrně umístěny. Průduchy musí zabírat ve stěně minimálně 1/3 plochy a zároveň hodnoty plochy na parkovací stání. Větrací otvory se umisťují u podlahy (spodní hrana nejvýše v 0,5 m) a na protilehlé stěně u stropu (horní hrana nejníže 0,3 m pod stropem). Pro jedno stání s frekvencí menší jak 0,4 h-1 je 0,15 m2/stání a s frekvencí větší jak 0,4 h-1 je 0,3 m2/stání. V případě větrání šachtou, která navazuje na větrací otvor, musí být plocha  o stejné ploše průřezu. V případě šachty vyšší jak dva metry, tak musí být plocha dvojnásobná. Vodorovná vzdálenost mezi otvory může být maximálně 20 m a stěny bez otvorů mohou být vzdáleny od otvorů maximálně 10 m.

Nucené větrání hromadných garáží 

Řeší se podtlakově nebo v mírném podtlaku, kdy přívod vzduchu je o 10 až 20% menší než odvod vzduchu. Rozhodující škodlivinou je pro návrh koncentrace CO. Minimální intenzita větrání je 0,5 h-1 pokud výpočtem stanovená intenzita je nižší než tato minimální hodnota. Ve výpočtu se dle normy počítají parkovací místa a modeluje provoz, trasa auta k zaparkování atd. Výpočtem se stanový objemový průtok vzduchu, který zajistí koncentraci CO pod limitní hodnotou. V prostorech garáže se instaluje automatické měřící, monitorovací a signalizační zařízení CO.

Tyto podmínky jsou pro klasické motorové vozidla na pohonné hmoty (benzin, nafta). Pro ostatní vozidla s alternativními zdroji energie platí zvláštní pravidla. Řešíte v projektu garáž? Stačí nás kontaktovat třeba pomocí Facebookového profilu či emailové adresy a rádi Vám pomůžeme.

Kategorie: Větrání

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *